Un act juridic civil, sau contract, este un document legal sub forma unei înțelegeri între două sau mai multe părți, în care se consemnează un schimb de drepturi și obligații legale. Actele juridice civile sunt încadrate de legislația privind dreptul civil, care reglementează relațiile contractuale.

Actele juridice civile sunt, prin definiție, instrumentele juridice care reglementează relațiile dintre persoanele fizice și persoanele juridice, precum și relațiile lor cu statul și cu alte organizații. Un act juridic civil poate acoperi o gamă largă de activități, de la știrile simple precum schimbul de bunuri sau servicii, până la acorduri complexe care sunt destinate pentru a reglementa și a oferi protecție unei afaceri.

Există multe elemente de bază care sunt esențiale pentru orice act juridic civil. Acest articol se va uita în detaliu la ceea ce sunt acestea și ce înseamnă pentru relația dintre două sau mai multe părți.

Definiția actului juridic civil

Un act juridic civil se referă la acordul legal încheiat între două sau mai multe persoane sau entitatea juridică. Acesta poate servi ca document de lege în cazul în care o parte încalcă contractul. Acordul are puterea Legii și ambii sau toți participanții trebuie să respecte termenii conveniți.

Actul juridic civil poate varia de la contracte de închiriere, contracte de leasing, contracte de donație, contracte de achiziție, contracte de vânzare – cumpărare și altele. Acesta poate fi semnat și încheiat în mai multe forme de documente, cum ar fi documente tiparite, documente electronice sau scrisori.

Elementele actului juridic civil

Există multe elemente specifice care alcătuiesc un act juridic civil. Aceste elemente sunt esențiale pentru a asigura validitatea legală și drepturile și obligațiile pentru fiecare părtic din act. Principalele 7 elemente ale unui act juridic civil (contract) sunt:

  1. Offer și Acceptarea: Există două părți în orice act juridic și fiecare are un rol specific. Una dintre părți (ofertantul) face oferta de a intra în acord cu celelalte părți (beneficiarii) și aceștia din urmă acceptă sau resping oferta. Atât ofertantul cât și beneficiarilor trebuie să fie de acord asupra termenilor și condițiilor înainte ca oferta să poată deveni legală și acceptabilă.

  2. Obligație: Acesta este un element foarte important al oricărui contract, deoarece delimitează ce se așteaptă de la fiecare parte a contractului. Ofertantul și beneficiarilor acceptă obligațiile prezentate și se angajează să le respecte în întregime. Fără acest element contractul nu mai este valid și nu poate fi folosit și implementat în orice context legal.

  3. Considerația reciprocă: Considerația este un element esențial, deoarece este și o simulare a schimbului și asigură faptul că, atât ofertanta cât și beneficiarul, iau cana sau obțin formularea sau considerația pentru care au intrat în acord.

  4. Prezumția de ofertă și acceptare: Acest element presupune că atât ofertantul cât și beneficiarii sunt legal capabili și acceptă în mod liber obligațiile și considerația acceptată.

  5. Intenție: Fiecare parte are diferite obiective sau intenții atunci când vine vorba de încheierea unui act juridic. elementul intenție asigură ceea ce fiecare parte urmărește să obțină, în lumina acordului respectiv.

  6. Clauze și definiții: Aceste aspecte joacă un rol important în un act juridic, deoarece acestea specifică termenii și condițiile clare cuprinse în act. Acestea pot include definiții ale termenilor, responsabilitățile și obligațiile fiecăreia dintre părți și clauze destinate să fie respectate în întregime.

  7. Semnăturile: Piețele trebuie să semneze documentul oficial și acest lucru arată încă o dată că fiecare parte a acceptat și a înțeles obligațiile și clauzele cuprinse în acord.

Importanța actului juridic civil

Actele juridice sunt instrumente și documente foarte importante care reglementează relațiile dintre persoane fizice și juridice, precum și relațiile acestora cu statul și cu alte organizații. Actele îi ajută pe ambele părți să își determine anumite obligații și responsabilități, precum și să foste protejați împotriva abuzurilor și abuzurilor unuia dintre actori.

Prin natura sa, un act juridic oferă dovezi clare asupra relației dintre părți și furnizează un indice legal clar al modului în care are loc schimbul. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here