Articolul 205 din Noul Cod de Procedură Civilă (NPCC) se referă la faptul că există o datorie legală a instanței de a găsi argumentele și de a stabili faptele esențiale în cauză, deschise de mărimea dosarului și equilibrate în raport cu posibilitățile partilor. Reglementarea se referă, de asemenea, la îndatoririle ambelor părți de a prezenta argumente, astfel încât judecătorul să poată înțelege toate aspectele esențiale ale litigiului și, în consecință, să poată decide într-un mod corect și legitim.

Cuprins

I. Ce prevede articolul 205 din Noul Cod de Procedură Civilă?

  1. Îndatoririle instanței
  2. Îndatoririle părților
  3. Implicațiile aplicării articolului 205

I. Ce prevede articolul 205 din Noul Cod de Procedură Civilă?

Articolul 205 din Noul Cod de Procedură Civilă (ân continuare NCPC) prevede că:

„(1) Instanța are obligația de a găsi argumentele și de a stabili faptele esențiale în cauză.

(2) Aceasta trebuie făcută deschis, în funcție de dimensiunea dosarului, și echilibrat, raportat la posibilitățile de probă ale părților.

(3) Părțile au obligația de a explica faptele și motivele alegațiilor lor.”

În esență, articolul 205 impune instanțelor obligația de a autonom verifica faptele esențiale ale cauzei, iar partea de responsabilitate a părților se referă la prezentarea argumentelor, faptelor și motivelor alegațiilor lor, astfel încât judecătorul să poată decide într-un mod corect și legitim.

II. Îndatoririle instanței

Instanța are, în principiu, îndatorirea de a verifica faptele esențiale ale cauzei și de a stabili elementele esențiale ale acesteia. Ca atare, obligația de a descoperi faptele esențiale ale cauzei revine în primul rând instanței. Aceasta trebuie să verifice toate aspectele și toate faptele, indiferent de mărimea dosarului și să facă un nivel adecvat de anchetă.

De asemenea, este responsabilitatea instanței de a prezenta faptele rezultate din anchetă și de a le evalua în mod corect, iar decizia se bazează pe argumentele prezentate de parti și pe analiza instanței.

În plus, instanța trebuie să aibă în vedere principiul echității și al dreptului, în sensul că partile trebuie să aibă posibilități echitabile de probă și de prezentare a argumentelor.

III. Îndatoririle părților

În ceea ce privește responsabilitățile părților, acestea trebuie să explice faptele și motivele argumentelor lor, astfel încât instanța să poată înțelege toate aspectele esențiale ale litigiului și, în consecință, să poată decide într-un mod corect și legitim.

Partile au, de asemenea, obligația de a prezenta dovezi și argumente în favoarea lor, astfel încât instanța să le poată lua în considerare în analiza sa.

În plus, părțile trebuie să prezinte toate deducerile lor, precum și dovezi (ilegitime sau legitime) prin care să fie susținute acestea.

IV. Implicațiile aplicării articolului 205

Aplicarea articolului 205 prevede următoarele implicații:

• pentru instanță: Instanța trebuie să efectueze o anchetă adecvată, chiar dacă dosarul este mare. Ancheta trebuie să fie deschisă și echilibrată în raport cu posibilitățile și probele partilor.

• Pentru părți: Responsabilitatea părților este să ofere argumente și dovezi adecvate pentru a confirma alegațiile lor.

Atenție: Deoarece aplicarea articolului 205 implică activitatea de căutare a argumentelor și faptelor esențiale face parte din rolul principal al instanței, judecătorul poate lua în considerare cazurile în care partea încălcă această îndatorire și poate lua măsuri proporționale, cum ar fi respingerea alegației sau confiscarea dosarului.

Articolul 205 din Noul Cod de Procedură Civilă se referă la responsabilitățile judecătorilor și partilor de a pregăti și prezenta argumente și dovezi pentru ca judecătorul să poată lua decizia potrivită.

În mod particular, instanța are responsabilitatea de a efectua documentarea necesară și adecvată, în funcție de dimensiunea dosarului. Parte are obligația de a explica faptele și motivele alegațiilor lor, pentru a facilita procesul de judecată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here