O cerere de chemare in judecata poate fi un document legal important folosit in cazurile legale care au legatura cu prosecutia unui proces. Acesta trebuie remplinit corect, deoarece orice eroare ii poate atrage greu de plată inculpatei care a rămas în urmă cu plata prejudiciului. De aceea, este important să înţelegem ce trebuie să conţină o cerere de chemare în judecată și ce scop are. Acest articol este menit să aducă o explicaţie clară faţă de această chestiune.

Ce este o cerere de chemare in judecata?
Una dintre definiţiile cele mai simple ale procedurii legale de chemare in judecata este aceea că documentul este folosit pentru a invita cealaltă parte implicată într-o dispută civilă sau penală în faţa instanţei de judecată. O cerere de chemare în judecată conţine toate detaliile privind acţiunea procesuală, motivul participării în instanţă şi detaliile inculpatei pentru a începe procedura.

Cate tipuri de cereri de chemare in judecata exista?
Există două tipuri principale de cereri de chemare în judecată – civilă şi penală.

  1. Cererea de chemare in judecata (civila). Această cerere de chemare în judecată se foloseşte pentru dispute civile între două părţi civile, cum ar fi problemele legate de proprietate, servicii prestate necorespunzător sau lipsa de plata a datoriilor. Scopul principal al unei cereri de chemare in judecata (civila) este de a obţine un rezultat optim, cum ar fi returnarea proprietăţii sau plata prejudiciului.

  2. Cererea de chemare in judecata (penala). Aceasta cerere de chemare în judecată este folosită pentru a începe o acţiune împotriva unei persoane acuzate de o infracţiune. Acest document servește ca o invitaţie pentru momentul în care suspectul va fi citat pentru a sta în faţa instanţei, când detaliile incriminării sunt aduse în faţa jury-ului.

Ce trebuie sa contine o cerere de chemare in judecata?
Una dintre cauzele principale care provoaca deseori retrimiteri este lipsa detaliilor. O cerere de chemare în judecată trebuie să contine următoarele informaţii:

• Numele instanţei.
• Nimicul corect al solicitantului.
• Datele complete despre acţiune.
• Aducerea în discuţie a presupuselor prejudicii.
• Identitatea completă a persoanei pe legea căreia se initiază procesul.
• Formularul proceimplicativilor în cazul unei plângeri.
• O listă cu documentele relevante.
• O listă cu toate materialele necesare pentru a susţine cauza și confirmarea ei.
• O fotocopie a plângerii iniţiale.
• Afirmarea că reclamantul a încercat iniţial un litigiu amiabil.
• Numele complet şi adresa vicepresedintelui completă a persoanei expediţionând cererea de chemare în judecată.
• Data si semnatura complete a persoanei/persoanelor care trimit cererea și a competentului avocat implicat.

Pasii judiciari pentru citarea in judecata a partii vinovate
Orice proces legal poate avea în vedere mai multe paşi judiciari, înainte de a fi pus în mişcare procesul de chemare in judecata. Aceste paşi includ:

  1. Initierea unei investigaţii: O procedură judiciară normală presupune întâi o investigaţie profundă, pentru a aduna toate detaliile considerate necesare pentru a întocmi documentul de acţionare a unei dispute.

  2. Revizuirea cazului: Odata ce toate detaliile au fost adunate, prin intermediul procesului de investigare, este necesar să se revizuiască cazul. Acest procedeu presupune analizarea tuturor detaliilor din cazul respectiv.

3.Notificarea: După ce au fost revizuite toate detaliile cazului, este necesar să trimiteţi o singură notificare către partea vinovată, dorind inițierea unui proces de judecată.

4.Completarea necesară: După ce persoana vinovată a fost notificată despre procesul înaintea instanței, este necesar să se completeze formularul și să se trimită în instanță.

5.Actiunea: Odata ce documentul a fost înregistrat, instanța va lua măsuri pentru a se asigura că partea vinovată a primit copia corespunzătoare și a primit citirea.

6.Litigiu: Aici, este făcut necesară prezenţa la instanţă pentru a prezenta cazul.

7.Sentinta: In final, dupa judecare, instanța pronunţă sentinţa pe care toate părţile implicate sunt obligate să o respecte.

Utilitatea unei cereri de chemare in judecata 

Utilitatea unei cereri de chemare in judecata este de a crea un raport formal cu detaliile disputelor. Documentul face posibilă aducerea persoanei vinovate în faţa instanţei de judecată, pentru a prezenta cazul în faţa unui singur judecator sau a unui juriu. Acest document ajută la soluţionarea conflictului şi la punerea capătului disputelor legale. Cu toate acestea, partea vinovată poate refuza sau poate refuza să participe la procesul de judecată, caz în care instanţa poate adopta măsuri aparte pentru a aduce persoana vinovat

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here