Începând din 1 ianuarie 2021, și în România intra în vigoare noul Cod Civil înlocuind Codul de la 1864. În noua versiune sunt aduse unele schimbări importante asupra drepturilor și obligațiilor părinților . Acest articol explorează schimbările și implicațiile lor și va explica cum se aplică noulii dispoziții privind custodia copilului în noul Cod Civil.

Codul Civil prevede cadrul legal în care se acordă o atenție deosebită integrării copiilor în societate. Tratează aspectele privind drepturile și obligațiile părinților, precum și aspecte referitoare la îngrijirea copiilor cărora le sunt acordate anumite drepturi și obligații.

Cu schimbările aduse de noul Cod Civil visionat la nivel național se ține cont și de cazurile când părinții nu mai sunt în aceeași casă, schimbările fiind esențiale pentru a asigura bunăstarea copilului și a face dreptate în fața tuturor.

Există oricum și elemente care nu s-au schimbat, cum ar fi posibilitatea părinților de a trece în mod individual acorduri privind custodia copilului, ori de câte ori acest lucru nu contradic disposițiile legale, depinzând de circumstanțele fiecărui caz.

Ce prevede noul Cod Civil

Utilizând un limbaj accesibil, noul Cod Civil vine să schimbe și să clarifice anumite aspecte referitoare la copii . Printre schimbările aduse se numără clarificarea termenilor și definițiilor din Lege și încurajarea responsabilității și tuturor aspectelor legate de copil.

Reglementările noului Cod Civil respectă și încurajează schimbările la care ne-a obișnuit societatea șamodernă, cum ar fi părinții coabitant sau afirmarea individualității copiilor chiar și în cazul noului model de familie, în care ambii părinți împart responsabilitățile cu copilul.

Custodia copiilor

După cum se menționa anterior, schimbările aduse sunt destinate să asigure atât rezultate juste pentru copii în cazul divorțurilor sau a căsătoriilor care se încheie , dar și să încurajeze responsabilitatea tuturor părinților.

Potrivit art. 287 din noul Cod Civil, „copilul are dreptul să trăiască împreună cu ambii părinți sau în careul unuia dintre ei. Se va urmări păstrarea relației cu ambii părinți sub toate aspectele ei.” Drept concepție generală, prin custodia copilului se înțelege dreptul părintelui de a lua decizii în numele copilului și de a-l îngriji.

Atunci când se ia o decizie privind custodia copilului, se consideră că interesele sale sunt prioritare și decizia va fi luată în primul rând pe baza lor. Articolul 288 al Noului Cod Civil spune că „în asigurarea custodiei copilului se vor lua în considerare în mod deosebit interesele sale și nevoile sale de educație, dezvoltare și creștere.”

Custodia copiilor în cazul divorțurilor

Atunci când în cazul divorțurii există un singur părinte, fiul sau fiica sa îi va fi custodei. Custodia copilului nu include și dreptul de proprietate asupra copilului, ceea ce se referă numai la deciziile referitoare la îngrijirea copilului. Articolul 289 precizează „custodia copilului se acordă, dacă este în interesul acestuia, unui singur părinte sau ambilor părinți, special sau comun”

Dacă, în cazul divorțului este solicitată custodia copilului comună, aceasta poate fi permisă atunci când există bune relații între părinți și se poate presupune că ambii părinți vor respecta și îndeplini în mod corespunzător responsabilitățile legale și constituționale asociate acestei poziții.

Noul Cod Civil conține, de asemenea, prevederi referitoare la relațiile cu copiii existenți și părinții lor, atunci când amândoi părinții decid să înceapă o nouă relație, cum ar fi căsătoria. Custodia copiilor născuți dintr-o relație anterioră va fi decisă în acord cu principiul „interesul superior al copilului”.

Potrivit art. 290, când se stabilește custodia copiilor în cazul căsătoriei și se ia în considerare circumstanța că fiecare sot, înainte de căsătorie avea copii, se va ține cont, pe lângă interesul superior al copilului, de anumite relații existente cu alți copii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here