Drepturile soțului supraviețuitor reprezintă un subiect sensibil și complicat din punct de vedere legal. Acest lucru se datorează faptului că, în caz de deces, o persoană are dreptul la moştenire, dar familia soţului supraviețuitor poate fi afectată prin această situație. Drepturile soțului supraviețuitor variază de la țară la țară, însă, în țara noastră, Codul Civil conține prevederi privind această situație, spre exemplu, reglementând moştenirea.

Deși pare complicat, noul Cod Civil din România reglementează totul despre drepturile soțului supraviețuitor, prin articole care conțin informații utile despre acest subiect. Prin urmare, articolul de faţă are ca scop să prezinte informaţii importante despre drepturile soțului supraviețuitor.

Ce sunt Drepturile Soțului Supraviețuitor?

Drepturile soțului supraviețuitor sunt drepturi și responsabilități acordate soțului supravieţuitor în cazul decesului conjugului său, în vederea protejării și asigurării acestuia.

În cazul în care moștenitorul inițial al persoanei decedate a uitat de soțul supraviețuitor, soțul supraviețuitor va avea, conform codului civil, anumite drepturi. Astfel, acesta va avea prioritate asupra tuturor celorlalți moștenitori și va primi o anumită cotă din moștenire.

Conform noului Cod Civil din România, soțul supraviețuitor are dreptul la o parte din moștenirea persoanei decedate și la un anumit număr de puncte. Acesta poate profita de beneficiile acordate de noul cod, prin obținerea unei cote în care este inclus și un număr de puncte specific, în funcție de anumite clauze prevăzute de lege.

Când se aplică Drepturile Soțului Supraviețuitor?

Drepturile soțului supraviețuitor se aplică în cazul în care persoana decedată a lăsat moştenirea unei alte persoane care este moştenitor iniţial, atunci soțul/soţia supraviețuitor poate beneficia de această moştenire prin lege.

În general, aceste drepturi se aplică înozoloc în cazul în care persoana decedată nu a lăsat aceste bunuri și proprietăți în urmă acestuia, iar soţul/soţia supraviețuitor rămâne cu responsabilitatea asupra bunurilor și proprietăților decedatului și poate avea acces la acestea.

Ce prevede Noua Legea a Codului Civil referitor la drepturile Soțului Supraviețuitor?

Noul Cod Civil din România prevede anumite drepturi pentru soțul supraviețuitor în cazul unei testamente sau împărțiri a bunurilor .

Ținând seama de contextul lege, astfel de prevederi concentrate în principal pe:

• Cotă de moștenire: Soțul/soția supraviețuitor are dreptul prin lege la o cotă din moștenirea persoanei decedate. Acest drept poate fi exercitat în cazul în care bunurile persoanei decedate nu sunt transferate sau acordate unui alt moștenitor inițial.

• Puncte de moștenire: Soțul/soția supraviețuitor are, de asemenea, dreptul la un anumit număr de puncte. Acestea sunt folosite pentru a acoperi eventualele cheltuieli sau nevoi ale moștenitorului pentru a-și întreține familia în anumite situații de viață.

• Cote speciale: Noul cod civil a introdus, de asemenea, cote speciale pentru soțul/soția supraviețuitor, în cazul în care este necesar. Acestea se acordă în cazul în care moștenitorul inițial a lăsat o parte din bunuri la alte persoane, lăsând soțului/soției supraviețuitor un grup de bunuri ne împărțit.

• Germanitatea: Soțul supraviețuitor are, de asemenea, dreptul la germanitate. Acest drept idelează persoane care pot prelua proprietatea persoanei decedate și dețin respectarea intereselor acesteia.

Ultimul rămas: Soţul supravieţuitor are, de asemenea, dreptul legal de a fi ultimul moștenitor al personei decedate, iar acest drept poate fi exercitat dacă persoana decedată nu era însurață sau nu a lăsat un testament care să conțină disposiţii privind moștenirea persoanei decedate.

Alte drepturi și protocol pentru Soții Supraviețuitori

În plus, soțul/soția supraviețuitor poate, de asemenea, să beneficieze de alte drepturi și protocol de lege pentru a se asigura că interesele sunt protejate în consecințele decesului. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here