Legislația românească în domeniul violenței domestice a tocat deschis un drum transformator în 2003, când, prin Legea 217 din 31 martie 2003, camera deputaților a adoptat, pentru prima dată, un set întreg de măsuri, alături de alte măsuri luate de Parlamentul European și ONU, care protejează victimele violenței domestice, schimbă perspectiva publică cu privire la violența domestică și asigură drepturile tuturor victimei.

Cuprins

 1. Ce este Legea 217 din 2003?

 2. Obligații și drepturi ale victimelor violenței în conformitate cu Legea 217 din 2003

 3. Persoanele desemnate de Legea 217 pentru a proteja victimele

 4. Cadrul legal al Legea 217

 5. Instanțe și tribunal suplimentare care le protejează pe victime

 6. Sancțiuni impuse prin Legea 217 pentru persoanele vinovate de violența domestică

 7. Practici eficiente de implementare a Legea 217

 8. Alte resurse și modalități de a proteja victimele violenței în conformitate cu Legea 217

 9. Ce este Legea 217 din 2003?

Legea 217 din 2003 a fost prima lege adoptată în domeniul violenței domestice din țara noastră. Aceasta consfințește și clarifică cazurile specifice și
Le definește infracțiunile legate de violența domestică, inclusiv alte măsuri de protectie.
Legea 217 se referă la orice modalitate de violență, amenințare sau constrângere exercitată împotriva unei persoane care se află în relație familială sau partenerială cu agresorul și include orice formă de abuz fizic, psihologic, sexual sau moral împotriva persoanelor aflate în relația inter-familială sau partenerială cu agresorul.

 1. Obligații și drepturi ale victimelor violenței în conformitate cu Legea 217 din 2003

Potrivit legii, victimele violenței domestice sunt protejate prin asigurarea unui set de drepturi și obligații.

Victimele pot beneficia de următoarele drepturi în conformitate cu Legea 217 din 2003:

• Dreptul la protecție, prin asigurarea de spații de cazare și servicii sociale specializate.
• Dreptul la informare prin furnizarea informațiilor necesare victimelor și susținerea lor în obținerea intelegerii legii și politica națională în domeniul violenței domestice.
• Oportunitatea de a avea un avocat à proces în procesul penal cu privire la orice încălcare a legii.
• Asigurarea securității financiare și asigurarea resurselor esențiale pentru a proteja victimele.

De asemenea, prin Legea 217, victimele violenței domestice au și următoarele obligații:

• Să participe activ la procesul de investigare și procesare a persoanei acuzate încălcând legea.
• Să respecte recomandările poliției și să furnizeze informațiile necesare serviciilor și departamentelor de asistentă socială și să accepte serviciile și sprijinul pe care le oferă poliția.
• Să respecte rezultatele interdicțiilor sau ordinelor de protecție.
• Să participe activ la respectarea normelor și principiilor stabilite de autorități.

 1. Persoanele desemnate de Legea 217 pentru a proteja victimele

Legea 217 vine în sprijinul victimelor printr-o serie de persoane cărora li se oferă responsabilități speciale în ceea ce privește asigurarea protecției. Aceste persoane sunt:

• Medicul curant
Medicul curant este responsabil pentru efectuarea evaluării medicale inițiale și recomandă tratamentul și monitorizarea medicală a victimei. El este responsabil pentru raportarea cazurilor violenței domestice către poliție și serviciile specializate din sănătate și asistență socială.

• Servicii de asistență socială
Serviciile de asistență socială oferă servicii specializate în domeniul violenței domestice, cum ar fi evaluarea și raportarea cazurilor, acordarea asistenței și recomandări adecvate victimelor.

• Poliția
Poliția este responsabilă pentru acțiunile de protecție și prevenire a violenței domestice, inclusiv identificarea, ancheta și procesarea cazurilor de violență.

• Asistenții juridici
Avocații au un rol esențial în asigurarea drepturilor victimei și în asigurarea tratamentului nediscriminatoriu în interiorul și în afara instanțelor de judecată.

• Organizații Non-guvernamentale
Organizațiile non-guvernamentale (ONG-uri) pot oferi victimei suport și acoperire legală pentru a preveni sau limita orice încălcare a drepturilor sale.

 1. Cadrul legal al Legea 217

Legea 217 prevede protocoale pentru punerea în aplicare a măsurilor de protecție și securitate în cazurile implicând violență domestică. Acest lucru include restricții de separare și de contactare în scopul protejării victimei, precum și limitarea sau interzicerea accesului agresorului la spațiile verzi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here