Generațiile anterioare au lăsat în urmă veșnicia, fundamentul pe care se bazează în prezent dreptul succesoral. Dreptul succesoral, conform Codului Civil, se referă la dreptul moștenitorului de a moșteni bunurile și activele deținute de decedat. Referitor la acest drept sunt câteva aspecte importante pe care trebuie să le știi, îndeosebi atunci când ești în situația de a fi în need de informații legate de dreptul succesoral și optiunea succesorala.

Cuprins:

 1. Ce trebuie să știi despre Dreptul Succesoral

 2. Prevederile Codului Civil

 3. Optiunea Succesorala

 4. Persoanele implicate

 5. Ce înseamna Realizarea Optiunii

 6. Concluzii

 7. Ce trebuie să știi despre Dreptul Succesoral

Dreptul succesoral este dreptul moștenitorului de a moșteni bunurile și activele deținute de decedat prin legea succesiunii. Acest drept nu se limitează la bogățiile deținute de decedat, ci cuprinde și alte bunuri, cum ar fi anumite datorii pe care moștenitorul este obligat să le plătească după moartea văduvii sau a copiilor. Acest drept este în general reglementat în legea succesiunii și poate fi diferit de la o țară la alta.

În România, Dreptul succesoral este reglementat de Codul Civil. Codul Civil stabilește cine are dreptul de a fi moștenitor și care sunt regulile care reglementează relația dintre persoanele implicate în cazul în care acestea vor să folosească un contract succesoral sau un act de partaj.

Dreptul succesoral este un subiect complex și presupune știința diferitelor subiecte legate de legile și regulile moștenirii și, în special, optiunea succesorala.

 1. Prevederile Codului Civil

Prevederile Codului Civil referitoare la dreptul succesoral permit compensarea persoanelor care au moștenit bunuri și active importante și, în același timp, ghidarea prin optiunea succesorala.

Cu privire la bunurile moștenite, prevederile Codului Civil permt, în principiu, două variante de moștenire: transmisia legală și optiunea succesorala.

Transmisia legală presupune transferul de bunuri de la decedat către moștenitor și, implicit, exercitarea legii natale, adică alegerea unui moștenitor în mod automat. Ca regulă generală, titularii dreptului succesoral sunt rezervatarii de drept, adică soțul sau soția, copiii și părinții, în limita prevederilor Codului Civil.

Cea de a doua modalitate de transmitere a bunurilor către moștenitor este optiunea succesorala. Optiunea succesorala le permite moștenitorilor să aleagă cum și în ce măsură vor moșteni bunurile deținute de decedat. Aceste reguli variază în funcție de țara și de legea succesiunii din acea țară.

 1. Optiunea Succesorala

Optiunea succesorala este regula conform căreia moștenitorii pot alege cum activele decedatului trebuie repartizate. Aceasta le permite moștenitorilor să aleagă cum și în ce măsură vor să-și împartă activele și bunurile materiale; în esență, aceasta le dă moștenitorilor mai mult control asupra modalităților de transmitere a bunurilor și asupra modului de distribuire a drepturilor și obligațiilor aferente moștenirii.

Optiunea succesorala se bazează pe principiul precautelor, care presupune că moștenitorii sunt responsabili să apere interesele decedatului, astfel încât patrimoniul acestuia să fie transmis la moștenitorii în mod optim. Acest principiu presupune și principiul partajului echitabil, care spune că activele moștenite trebuie împărțite echitabil între moștenitori.

 1. Persoanele implicate

În principiu, atunci când se folosește optiunea succesorala, persoanele implicate sunt citate și notificate în sensul că sunt obligate să urmeze regulile stabilite. Cel mai important element al optiunii succesorale este persoana care face oferta de partaj, care poate fi decedatul însuși, o altă persoană sau chiar un tribunal.

Cea de a doua persoana implicată este persoana care acceptă partajul, care poate fi un moștenitor sau o terță parte legitimată. Părțile implicate pot fi de asemenea un asistent și orice persoană care poate face parte din partaj (ex. un avocat sau un administrator bancar).

Toate persoanele implicate trebuie să fie informate despre optiunea succesorală și modul de transmitere a bunurilor și activelor. În plus, aceste persoane trebuie să fie de acord cu modalitatea de împărțire a bunurilor și activelor moștenite și să presteze cererea în termenii partajului.

 1. Ce înseamna Realizarea Optiunii

În esență, realizarea optiunii succesorale presupune parcurgerea unor pași specifiți. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here