Codul Civil este un instrument juridic unitar importat, care are scopul de a reglementa starea civilă a cetățenilor. Acesta oferă, de asemenea, reguli și liniile directoare pentru persoanele care sunt implicate în tranzacțiile de drept civil. Una dintre aceste reguli este Articolul 402 din Codul Civil. Acesta prevede că achiziționarea sau transferul unui bun, executat fără garanția, pentru a prejudicia interesele creditorilor poate fi invalidat.

Prin urmare, dacă un debitor transferă un bun sau face o achiziție în beneficiul altcuiva, fără a oferi credinciosilor ceva în schimb, transferul sau cumpărarea poate fi invalidată. Acest principiu, numit principiul elevației active și negative, prevede că bunurile achiziționate de debitor și transferurile de bunuri făcute de debitor trebuie făcute conform unei garantii.

Rolul debitorului

Potrivit Articolului 402 din Codul Civil, un debitor nu poate achiziționa un bun sau îl poate transfera altcuiva, fără a oferi garanția creditorului. De asemenea, Articolul 402 din Codul Civil oferă informații despre funcția pe care un debitor trebuie să o îndeplinească referitor la transferul sau achiziționarea unui bun.

În primul rând, debitorul trebuie să certifice că debitorul își dorește ca creditorii să fie mulțumiți. Înainte de a face orice achiziție sau transfer de bunuri, debitorul trebuie să se asigure că toate interesele creditorilor sunt luate în considerare. De asemenea, debitorul trebuie să ofere garanții appropriate creditorului, pentru a le asigura acestora că vor primi compensația corespunzătoare pentru creditorul pe care îl reprezintă.

Drepturile creditorului

În plus față de responsabilitatea pe care o au debitorii conform Articolului 402 din Codul Civil, acest articol stabilește, de asemenea, drepturile creditorului în cazuri mai complexe. Oricând un debitor transferă un bun sau realizează o achiziție în favoarea unui partener al său, creditorii au dreptul de a lua în considerare iresponsabilitatea debitorului.

În aceste cazuri, creditorii au dreptul de a lua măsurile adecvate pentru a se asigura că transferul sau achiziția de bunuri nu prejudiciază interesele lor. Acestea poate include obținerea compensației adecvate, anularea transferului sau achiziționarea sau obținerea unei indicații suplimentare.

Cazuri speciale și restricții

Există anumite cazuri speciale și restricții care trebuie luate în considerare atunci când este nevoie de aplicarea Articolului 402 din Codul Civil. În primul rând, transferul sau achiziționarea unui bun pe care îl realizează debitorul trebuie făcut conform principiului beneficiului obișnuit și trebuie să țină cont de faptul că, orice ovorbire a bunurilor fac parte din proprietatea garantată creditorului.

De asemenea, garanțiile trebuie transferate în conformitate cu garanțiile creditorului.

În plus, debitorul nu poate, în mod direct, transfera bunuri sau face achiziții în numele său sau al propriilor copii, care ar încălca interesele creditorilor. În aceste cazuri, bunurile care au fost transferate sau achiziționate vor fi invalidate și vor fi returnate creditorului.

Plata beneficiilor

În plus față de regulile legate de transferurile și achiziționările de bunuri menționate în Articolul 402 din Codul Civil, acesta prevede, de asemenea, că atunci când bunurile sunt transferate în beneficiul unui creditor, creditorul are dreptul la beneficiile din transfer sau achiziție. Aceste beneficii includ suma platită pentru bunurile care au fost schimbate sau cumpărate de debitor și câștigurile rezultate din tranzacția cu bunuri care urmează să fie schimbate sau cumpărate.

În cazul în care debitorul nu plătește beneficiile, creditorul poate obține o creanță pentru a obține sumele datorate din tranzacția de schimb sau de cumpărare a bunurilor. În plus față de transferul sau achiziționarea de bunuri acordate creditorului, debitorul trebuie să se asigure că beneficiile tranzacției sunt transferate în contul creditorului.

Obligația creditorului

Dacă creditorul primește beneficiile unei tranzacții de transfer sau achiziție a unor bunuri, acesta trebuie să stabilească dacă sumele primite sunt adecvate și complete. În plus față de garantarea potrivită și adecvată a beneficiilor transferurilor și achiziționărilor de bunuri, creditorul trebuie să se asigure că evită orice conflict de interese și că se conformează cu regulile și principiile prevăzute de Articolul 402 din Codul Civil.

Acest credit trebuie asumat de creditor cu responsabilitate și trebuie să procedeze la anularea tranzacțiilor sau schimbărilor de bunuri care nu respectă preceptele payment prévu par le Article 402.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here