Protecția datelor personale este o prioritate crucială în toate statele UE și în întreaga lume deoarece datele personale reprezintă un element cheie al securității sociale, economice și militare. Scopul principal al protecției datelor personale este ca persoanele să aibă control și beneficii în ceea ce privește istoricele lor și tratamente folosind date personale. Cu progrese rapide în tehnologiile informaționale și în creșterea numărului de organizații care colectează și stochează date personale, îndatoririle de la persoanele fizice și juridice care tratează datele personale și tot mai important.

În acest articol, vom explora ce trebuie să știe toată lumea despre protecția datelor personale, precum și reglementările și recomandările fundamentale pentru persoanele fizice și juridice și care trebuie luate în considerare atunci când se lucrează cu datele personale.

Ce sunt datele personale?

Data personală a apărut ca obiect de legislație (GDPR) în urmă cu aproximativ doi ani, când Uniunea Europeană a început să considere că orice informații referitoare la identitatea unei persoane trebuie să fie considerată ca date personale și să fie tratată conform unor principii și lineguiri corespunzătoare. Acest lucru include informații precum numele, adresa, informații bancare, informații despre locație, glasuri, coduri de identificare, imagini și chiar opinii și informații despre comportamente. În general, orice informații de identitate relevate care poate fi folosit pentru identificarea și distincția între persoane sunt considerate date personale.

Cum se reglementează datele personale?

Datele personale sunt reglementate prin Directivele UE 95/46/EC și conform GDPR, care aduc noi provizii și reguli specifice referitoare la folosirea datelor personale. Pe scurt, datele personale trebuie colectate în mod legal, cinstit și corect și trebuie să fie adecvate, pertinente și limitate doar la informațiile necesare pentru atingerea scopului. Scopul În care sunt collactate și utilizate datele personale trebuie să fie făControlat clar și explicit și, în cele din urmă, doar o perioadă relativ scurtă de timp.

Toate aceste legi trebuie ținute cont de de către companii și organisme publice, atunci când se implică în procesul de colectare, stocare și folosire a datelor personale. Aceste date pot fi colectate și utilizate doar dacă și persoana căreia îi sunt adresate aceste date a consimțit și a fost informată, în mod clar și direct, cu privire la scopul, modalitatea și cauza colectării acestora. De asemenea, organizațiile care lucrează cu date personale sunt nevoite să ia măsuri de securitate corespunzătoare pentru protejarea acestor date și să asigure confidențialitatea acestora.

Care sunt drepturile unui subiect al datelor?

GDPR-ul și restul reglementărilor UE arată drepturile și libertățile pe care le au persoanele fizice când se odcepe de datele lor personale. Acestea includ următoarele:

  1. Dreptul de acces – persoana are dreptul de a solicita datele personale care i aparțin și de a afla cine, cum și când le-a folosit.

  2. Dreptul de rezetare – persoana poate solicita ca datele sale personale să fie șterse definitiv și complet.

  3. Dreptul la limitare a prelucrarii – persoana are dreptul să ia anumite măsuri pentru limitarea prelucrării datelor personale și să reglementeze modul de utilizare a acestor date.

  4. Dreptul la portabilitatea datelor – persoana are dreptul să solicite ca toate datele sale personale să fie transferate de la un furnizor la altul.

  5. Dreptul de opoziție – persoana are dreptul să se opună prelucrării datelor sale personale.

  6. Dreptul de a-ți da consimțământul în orice moment – persoana are dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor sale personale în orice moment.

Recomandări pentru persoanele fizice:

  1. Documentația – când alegi să colectezi date personale, asigură-te că crești documentația corespunzătoare și că ai grijă de vaful de date.

  2. Notificarea – un punct important al GDPR constă în obligația de a anunța persoana despre orice prelucrare realizată și despre drepturile sale privind datele.

  3. Autorizația – persoana are dreptul de a-și retrage dreptul de autorizație pentru prelucrarea datelor sale personale în orice moment.

Recomandări pentru companii:

  1. Răspunderea – companiile sunt responsabile pentru îndeplinirea toatelor regulilor și reglementărilor introduse de lege, precum și pentru asigurarea că datele personale sunt tratate corespunzător.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here