Executarea silita a unor creanțe asupra unui debitor presupune îndeplinirea mai multor etape, iar cunoașterea acelor reguli este obligatorie pentru ambele părți, adica atât pentru creditor cât și pentru debitor. Ca persoană personală sau reprezentant al unei firmelor, debitorul trebuie să fie foarte bine conștient de drepturile sale și, de asemenea, să fie la curent cu obligațiile pe care le are în conformitate cu legislația în vigoare.

Procedura executării silite urmărește să asigure executarea obligațiilor contractuale în cazul în care acestea sunt încălcate de către unul dintre părți. În cazul în care o persoană a fost pusă în situația de a fi executat silit, aceasta trebuie să se familiarizeze cu drepturile sale și obligațiile ce decurg din această procedură. Acest articol analizează drepturile și obligațiile debitorului în procedura executării silite și urmărește să descrie procedurile și actele implicate în această executare.

Drepturile debitorului în procedura executării silite

În conformitate cu legea, debitorul are dreptul de a fi informat de către creditor cu privire la lansarea procedurii executării silite, iar acest lucru se petrece prin intermediul unei notificări oficiale.
De asemenea, debitorul are dreptul de a fi informat despre obligațiile sale, astfel încât aceasta să poată fi îndeplinită în conformitate cu legea. Acest lucru ține în primul rând de plata sumei de bani necesare pentru a acoperi creanța contestată.

Debitorul are dreptul de a contesta actul de execuție atunci când este încălcat unul dintre drepturile sale fundamentale sau când creditele executate nu au fost contractate de către acesta.

Există, de asemenea, alte drepturi garantate debitorilor, inclusiv:

• Dreptul de a fi informat în mod corespunzător și corect;
• Dreptul la fair-play și competență în executarea bunurilor sale;
• Dreptul de a se explica înainte de confiscarea sau vânzarea bunurilor sale;
• Dreptul de a primi informații complete, detaliate și corecte cu privire la creditor și creanța datorată;
• Dreptul la o oportunitate de a plăti creanța, fără intruziune și presiune excesivă;
• Dreptul de a prezenta un apel în cazul în care decide că nu a fost tratat sau că legea nu a fost respectată;
• Dreptul de a fi informat în legătură cu orice penalități solicitate și de a avea posibilitatea de a le contesta, în cazul în care sunt disproporționate sau corespunde unor practici comerciale nejustificate.

Obligațiile debitorului

Având în vedere că drepturile debitorului pot fi protejate în mod adecvat prin legea în vigoare, această procedură creează, de asemenea, obligații specifice pentru debitori. În primul rând, debitorul trebuie să acorde o atenție specială notificărilor primite și să ia masurile necesare de conformare cu prevederile legale specifice fiecarui caz în parte.

În cazul în care o persoană sau o companie rămâne în incapacitatea de a acoperi suma necesară pentru a achita creanța contestată, aceasta are, de asemenea, obligația de a informa creditorul și de a urma recomandările acestuia. De asemenea, debitorul trebuie să se alinieze cu responsabilitățile civile sau comerciale și să respecte instanțele în cazul în care o acțiune a fost adusă împotriva sa.

În prezent, debitorii trebuie de asemenea să se conformeze cu obligațiile de raportare specificate de autoritățile fiscale în cazul în care acestia au fost abordați ca urmare a unei proceduri de executare silită și să plătească taxele aferente, exctului impuse sau oricarei alte taxe ce reiese din aplicarea legii.

Tipuri de executare silită și presupunerile acesteia

În general, există două tipuri de executare silită:

• Confiscarea bunurilor persoanelor fizice sau ale unei companii;
• Plasarea unei ipoteci asupra unei proprietăți.

Atunci când se abordează o persoană sau o companie care are în posesie bunuri ce ar putea fi confiscate, creditorul poate lansa, prin intermediul tribunalului, o acțiune ce presupune confiscarea bunurilor acesteia sau vânzarea acestora.

Acestea sunt în general bunuri mobile, cum ar fi mașini, obiecte de valoare sau bunuri depozitate în conturi bancare. Creditorul are dreptul să valorifice bunurile și să folosească aceste beneficii pentru acoperirea sumei datorate.

În cazul în care bunurile mobile nu sunt suficiente pentru a achita creanța, creditorul poate lansa o acțiune de ipotecare asupra proprietății debitorului. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here