Titlul executoriu ANAF este un act administrativ emis de organele fiscale şi constă în un document prin care se constată existenţa unei obligaţii de plată, în baza unor sume de bani prevăzute în declaraţia de impozit. Plata acestei sume se poate dovedi a fi întârziată sau se poate refuza prin intermediul unui model de contestație a titlului executoriu ANAF. Acest document de contestaţie poate fi redactat, potrivit prevederilor art. 91 din Codul de procedură fiscală, de către orice persoană fizică sau juridică afectată de titlul executoriu emis.

Ce trebuie să conțină un model de contestație la titlul executoriu ANAF și de ce este necesar

O contestaţie la titlul executoriu ANAF trebuie să conţină anumite informaţii esenţiale precum identificarea emitentului, a contribuabilului și suma de plată. De asemenea, motivul refuzului de plată trebuie clasificat după anumite criterii, stabilite de lege. Aceste date trebuie prezentate într-un anumit mod, obiectiv și convingător. Când se redactează un document de contestație, este bine să se acorde o atenţie specială exprimării juridice și menţionării tuturor documentelor și dispoziţiilor legale care o prevăd.

Titlul executoriu emis de ANAF este necesar contestat în cazuri speciale. Cu alte cuvinte, în cazurile în care nu se poate dovedi legalitatea sau corectitudinea titlului executoriu de către ANAF. De exemplu, dacă sunt încălcări ale prevederilor legale sau obligaţiile fiscale sunt stabilite greşit. Contestaţia prezintă avantajul rezolvării problemelor administrative, fiscale și contabile și de a asigura asertivitatea firmei/persoanei fizice față de instituţiile fiscale.

Cum se redactează o contestaţie la titlul executoriu ANAF

Redactarea documentului de contestaţie trebuie făcută în conformitate cu prevederile legale. Un model de contestație la titlu executoriu nu trebuie doar să conţină elementele esenţiale ci şi prevederea tehnicii procesuale îndeobşte folosite în contenciosul administrativ.

Iată câteva elemente esențiale de care trebuie să ţineţi cont când redactaţi un model de contestaţie la titlul executoriu ANAF:

• Cuprinsul şi destinatarul documentului;
•Identificarea emitentului actului administrativ;
•Titlul actului administrativ;
•Categoria obligatorie de plată;
•Motivul contestaţiei;
•Dovada că sumele prevăzute în actul administrativ sunt greşite;
•Referirea la prevederile legale aplicabile;
•Informaţii suplimentare necesare și toate documentele ataşate.

Cum se contestă titlul executoriu ANAF

O contestaţie la titlul executoriu ANAF trebuie să fie depusă în termen de 30 de zile de la data emiterii. După înregistrarea statistica şi înregistrarea în catalogul documentelor respective, această contestaţie trebuie trimisă organelor fiscale. Acest tip de document se poate trimite prin fax, prin poştă, prin email sau în conformitate cu reglementările iniţiale.

În cazurile în care această contestaţie se referă la titlul executoriu încheiat de organele fiscale, această contestaţie trebuie să respecte formatul prezentat anterior. Documentele ataşate pot include rapoarte contabile, declaraţii fiscale sau alte documente contabile care susţin poziţia persoanei în cauză.

Există cazuri în care titlul executoriu ANAF poate fi anulat

Titlul executoriu emis de ANAF poate fi anulat în cazurile în care versiunea trimisă contribuabilului nu coincide cu versiunea înregistrată de organele de control sau în cele în care informaţiile menţionate în titlu sunt incomplete sau au date greşite.

De exemplu, titlul executoriu poate fi anulat dacă a fost întocmit fără a se respecta prevederile legale referitoare la procedura generală de acţiune sau dacă autorul acestuia n-a reţinut corect obligaţiile fiscale specifice.

În plus, acest document poate fi anulat dacă persoana în cauză a efectuat între timp plata sumei, dacă s-a constatat că această sumă a fost determinată incorect sau dacă persoana respectivă dovedeşte că sumele au fost plătite într-o formă sau alta înainte de emiterea titlului executoriu.

De asemenea, titlul executoriu poate fi contestat în cazurile în care se constată neomologarea împuternicirii, dacă a fost prevăzută o perioadă rezonabilă pentru achitarea obligaţiilor sau dacă acest document nu a fost semnat de un reprezentant legal al persoanei în cauză.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here