Prescrierea executării silite este unul dintre principalele subiecte abordate în cadrul noului Cod de procedură civilă (CPC), și este important de reținut că noul CPC are la bază obiectivul de a simplifica procesul în ceea ce privește prescrierea silită. În articolul de față, ne-am propus să oferim o abordare detaliată a tuturor aspectelor legate de prescrierea executării silite conform noului CPC, termenele implicate și modul în care poate fi gestionat procedura.

Ce este prescrierea executării silite și ce îi conferă noul CPC?

Prescrierea executării silite reprezintă sistemul legal care presupune interzicerea creditorilor de a obține prin forța finanțarea pe care au acordat-o persoanelor fizice sau entităților juridice. Precum și în cazul anterioarelor Coduri de procedură civilă, și în noul CPC prescripția executării silite oferă o definiție generală și o serie de articole referitoare la acest subiect, astfel că în mod obișnuit, persoanele implicate care acordă sau solicită restituirea unor sume de bani ar trebui să se informeze asupra oricăror detalii legale.

Care sunt termenele de prescriere a dreptului de executare silită?

În conformitate cu noul CPC, termenul de prescriere a dreptului de executare silită este stabilit la 3 ani, în cazul sumelor de bani neindexate. Adică, dacă un creditor acordă o sumă unui debitor, acesta din urmă are dreptul să recupereze banii într-un termen de 3 ani. În cazul sumelor de bani indexate, cum ar fi dobândă și sumă principală, termenul de prescriere este stabilit la 10 ani. Prin urmare, creditorul are obligația de a obține sumele de bani de la debitor în termen de 10 ani pentru a se bucura de interzicerea provizorie a forțării executării silite.

Cum funcționează procedura de prescriere a dreptului de executare silită?

Potrivit articolului 130 din noul CPC, creditorul va solicita executarea silită a bunurilor debitorului dacă munca voluntară a acestuia nu conduce la administrarea datoriei. Acest capitol oferă o definire a dreptului creditorului de a recurge la bunurile debitorului în situațiile în care debitorul nu a reușit să execute munca voluntară, termenele nefiind specificate.

În schimb, conform articolului 128 al noului CPC, procedura de prescrierea executării silite începe în momentul în care scadența se apropie și creditorul prezintă debitorului o plângere în scris in baza căreia implicatul menționează că va cere executarea silită a bunurilor sale. În această plângere, creditorul trebuie să specifice chiar și documentele auxiliare unice pentru a demonstra faptul că debitorul nu a realizat nicio plată în termen de 3 ani, în cazul creditului neindexat, sau în termen de 10 ani, pentru creditul indexat. Aceste documente auxiliare ar fi chitanțele, acordurile, adeverințe șamd.

Cum se finalizează procedura de prescriere a dreptului de executare silită?

În cazul în care creditorul a prezentat debitorului cea mai mare parte a documentelor certificate menționate mai sus, el poate opta într-o a treia etapă pentru obținerea unui ordin de executare din partea judecătorului și expertului judiciar. Această procedură poate fi inițiată atunci când cauza debitorului este cercetată în cadrul unei proceduri prealabile și se va finaliza în momentul în care creditorul va fi notificat prin scrisoare de actul de drept.

În concluzie, procedura de prescriere a dreptului de executare silită are la bază noile articole incluse în Codul de procedură civilă. Acestea oferă posibilitatea creditorului de a-și recupera creditele neplătite în condițiile menționate mai sus, precum și termene-limite generale. Cu toate acestea, înainte de a recurge la vreo procedura, creditorul și debitorul ar trebui să se asigure că sunt familiarizați cu toate regulile și regulamentele privind subiectul și sunt capabili să rememoreze această legislație în interesul lor.

Sfaturi de urmat la aplicarea dispozițiilor C.P.C:

  1. Cine dorește să se familiarizeze cu instructiunile dispuse în cadrul noului Cod de procedură civilă trebuie să acorde o atenție deosebită articolelor referitoare la prescrierea executării silite.

  2. Este obligatoriu ca creditorul și debitorul să aibă în vedere termenele pedepselor de prescriere a dreptului de executare silită, în cazul acordurilor cu suma neindexată și cele indexate. Este esențial să acordați atenție documentelor ce atestă prezentarea acordului în vederea procedurii de prescriere.

  3. Creditorul și debitorul trebuie să țină seama de restrictiile impuse în ceea ce privește sumele de bani de acordat sau restituite de către una dintre cele două părți.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here