Avertismentul scris este un document legal semnat de angajator și angajat pentru a atenua eventualele probleme din cadrul unei angajări. Majoritatea angajatorilor folosesc formulare de avertismente deoarece prezintă modul corect de a aplica aceste instrumente legale, și îi asigură pe angajatori că se conformează cerințelor legale. Acest articol detaliază cum trebuie să fie compus un avertisment scris și când trebuie el furnizat angajatului.

Un avertisment scris este un semnal de atenționare pentru angajat, semnat de angajator, în cazul în care acesta încalcă regulile companiei. Este un document utilizat pentru a exemplifica că o anumită acțiune nu este acceptată, și că angajatul poate ajunge la un punct în care poate fi tras la răspundere. De asemenea, avertismentul scris poate fi utilizat pentru a servi ca un registru care să fie apărat împotriva oricăror plângeri care ar putea fi depuse direct împotriva angajatorului.

Ce trebuie să conțină un avertisment scris

Un avertisment scris trebuie să conțină informații vital, care sunt esențiale pentru prevenirea și formularea plângerilor. Acestea includ:

• Data: Avertismentul trebuie să conțină data când a fost emis.

• Numele: Documentul trebuie să conțină numele angajatului.

• Descrierea motivului: Avertismentul trebuie să conțină orice fel de detalii relevante despre încălcare care a provocat avertismentul.

• Răspunderea angajatului: Documentul trebuie să conțină orice responsabilități sau obligații suplimentare pe care angajatul le poate lua în caz de neîndeplinire a cerințelor.

• Așteptările angajatorului: Acestea trebuie să fie clar specifice și menționate în mod ferm.

• Semnătura: Avertismentul trebuie să conțină semnătura ambele părți, atât a angajatului, cât și a angajatorului.

Cum se depune un avertisment scris

Există anumite practici și procedee preliminare, care se țin cont înainte de a se elibera un avertisment scris. Acestea sunt:

• O investigație adecvată: Angajatorul trebuie să analizeze întrebări, probe și informații în legătură cu o anumită situație.

• Comunicare clară: Angajatorul trebuie să-și explice clar angajatului criticile și așteptările sale.

• Inregistrare adecvată a incidentelor: Toate incidentele trebuie să fie înregistrate adecvat și menționate în avertismentul scris.

• Utilizarea serviciilor informaționale: Angajatorul trebuie să utilizeze informațiile disponibile pentru a determina nivelul de severitate al incidentelor.

• Considerare a circumstanțelor: Atunci când se eliberează un avertisment scris trebuie să se țin cont de circumstanțele incidentelor pentru a hotărî ce anume se va menționa în acel document.

• Clarificarea cazului: Sarcinile angajatorului sunt gândirea critică și clarificarea motivelor pentru acțiunile angajatului și modul în care acestea pot fi evitate în viitor.

• Producerea fiselor de responsabilitate: Angajatorul trebuie să completeze fise de responsabilitate care vor consta in acțiunile ce trebuie întreprinse de angajat și de ce sunt ele necesare.

• Furnizarea informației corespunzătoare: În avertismentul scris se menționează că angajatul are la dispoziție o cantitate specifică de timp pentru a schimba comportamentul sau de a atinge măsura solicitată.

• Susținerea angajatului: Avertismentul scris oferă angajatului elemente de susținere, inclusiv realizarea schimbării, informații cu privire la ce se poate face și unde se poate găsi această susținere.

• Semnarea documentului: Documentul trebuie să fie semnat de ambele părți pentru a arăta acceptarea de comun acord a termenilor avertismentului.

• Evaluarea: Performanța angajatului trebuie monitorizată regulat pentru a vedea dacă a îndeplinit cerințele și așteptările.

Un avertisment scris poate ajuta angajatorul să-și țină angajații la țintă și să mențină standardele de performanță înaltă. Aceasta se poate face prin adăugarea unor potențiale dovezi în cazul oricărei disputelor sau plângeri, prin informarea și instruirea angajaților despre ceea ce este acceptat și neacceptat.

În concluzie, un avertisment scris poate ajuta la menținerea unei angajări mai sigure și mai adherente la legi și reguli. Acest document trebuie să conțină anumite informații elementare, precum data, numele, descrierea motivului, responsabilități și așteptări pentru angajat și semnătura ambele părți. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here