Timbrul este o sumă de bani datorată statului pentru individualizarea unui document, adică în general pentru obținerea unui extras sau pentru eliberarea unui certificat sau orice alt document și este solicitată de agentul fiscal competent în momentul înscrierii sau eliberării acestuia. Acest impozit este indirect și se poate numi și taxă de abonament. În prezent, majoritatea statelor îl practică în formă de timbru sau în formă de taxă de înregistrare.

Ce este timbrul

Un timbru este o taxă platită unui organism guvernamental sau structurii administrative pentru individualizarea unui document sau schimbare de proprietari. Timbrul se aplică un document special conceput pentru a plăti taxa. Acest lucru face ca actul care l-a primit să fie legal validat și acceptat legal.

Timbrul este perceput sub formă de taxă, această taxă fiind plătită pentru obținerea sau schimbarea proprietății sau pentru înregistrarea documentelor. Timbrul este operat de către autoritățile statului sau guvernamentale la nivel local sau național. Acest impozit se încadrează în categoria impozitelor indirecte, ceea ce înseamnă că acesta nu se aplică direct persoanelor afectate.

Cum se calculează

Calculul timbrului se referă la determinarea cât o persoană va plăti pentru obținerea sau schimbarea documentelor. Suma de bani datorată pentru emiterea unui document poate varia foarte mult. Acesta depinde de tipul documentului, de cantitatea de acte pentru care se cere timbrul și de sumele percepute de stat pentru emiterea acestuia.

Timbrul se calculează prin stabilirea unei taxe pentru documentul solicitat și apoi adăugarea oricăror alte taxe suplimentare sau reduceri.

Majoritatea însăraților de agrement pot considera că aplicarea timbrelor de papetarie sau de afaceri este aceeași, lucru care nu este adevărat.

  1. Timbrele de papetarie

Un timbru de papetarie este o taxă platită pentru documente de birou, cum ar fi un act sau extras de cont, afișare înregistrări, taxe sau chitanțe. Acesta se poate achita în numerar sau prin alte metode de plată, în funcție de reglementările autorităților locale.

  1. Timbrele de afaceri

Acest tip de timbru se plătește pentru secvențe de documente care sunt legate de afaceri și comercializare, de exemplu, contracte, procuri, acte de proprietate și documente juridice. De regulă, acest tip de timbru trebuie să fie achitat prin cec și nu se poate plăti în numerar.

  1. Taxele suplimentare

În plus față de taxa de timbru aplicată, statul poate solicita taxe suplimentare, cum ar fi:

  • Taxa de înregistrare, care se aplică pentru documentele folosite în registru public, cum ar fi procuri și acte de proprietate.

  • Taxa de transfer, care se plătește pentru documente ce indică transferul de proprietate.

  • Taxa de lege, care se aplică actelor și documentelor ce conțin legea aplicabilă.

  • Taxa de act, care se plătește pentru documentele depuse în cazul unui proces judiciar.

Este foarte important să țineți cont de aceste taxe suplimentare atunci când calculați suma timbrului datorat pentru un document.

  1. Reducerea

În unele cazuri, poate fi aplicată o reducere. reducerea este destinată studentilor, persoanelor în vârstă și persoanelor cu dizabilități și poate fi solicitată de către aceste persoane la achitarea timbrului. Reducerea nu se poate aplica în cazul taxelor suplimentare, cum ar fi taxele de înregistrare, transfer sau act.

Timbrul este o taxă platită autorităților statului pentru obținerea sau schimbarea documentelor. Calculul acestui impozit se referă la aplicarea taxei și adăugarea oricăror alte taxe suplimentare sau reduceri. Timbrul se aplică documentelor atât de papetărie, cât și de afaceri și suma variind în funcție de documentul pentru care se solicită. Acest impozit este necesar pentru a putea obtine documentul fiscal solicitat, iar persoanele cu anumite condiții poți solicita reducere pe baza de acest impozit.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here