Un testament este un document legal în care o persoană, numită testator, stabilește ce se întâmplă cu bunurile sale după moartea sa. Unele documente sunt atât de simple cât și înlocuirea unui bun sau a asigurării unor bomboane unui nepot de drag, în timp ce altele sunt complicat, implicând distribuirea unor active importante. A crea un testament legal valid este foarte important pentru mulți dintre noi, pentru că îi ajută să se asigure că bunurile lor vor fi distribuite cum au plănuit.

Ce este un Testament
Un testament este un document legal în care o persoană, sau testator, stabilește ce se întâmplă cu bunurile sale cu privire la moartea sa. El sau ea trebuie să fie competent legal și în mod adecvat dispus să ia orice măsuri legale, iar testamentul trebuie să fie redactat cu anumite reguli legale de formă.

Un testament poate fi un document formal scris sau unul verbal. Dacă este scris, există câteva elemente esențiale care trebuie respectate pentru a asigura că documentul este considerat legal. Acestea includ:

• Mustrarea: Documentul trebuie să fie semnat și datat de testator și atestat de două persoane care nu au nicio interes în conținutul testamentului.

• Prezența unui martor: Testatorul trebuie să se asigure că orice testament sau modificare trebuie să fie făcută în prezența unui martor care poate fi chemat la tribunalul superior în cazul în care documentul este contestat.

• Revoke: Testatorul poate anula, revoca sau pune capăt testamentului său ori de câte ori dorește.

Un testament verbal poate fi folosit, cu toate acestea, acesta trebuie să fie făcută în scris și înregistrată. Acest lucru de obicei se face într-o înștiințare de testament, care este o declarație scrisă prin care persoana își notifică testamentul verbal.

Care sunt beneficiile unui Testament?
Există mai multe avantaje unor persoane care au făcut un testament legale clar și detaliat pentru a-și distribui bunurile personale.

• Siguranță: Documentele testamentare pot oferi certitudinea de a ști că bunurile sale vor ajunge în mâna corectă după moartea sa și că ea are ultimul cuvânt în acest proces.

• Garanție financiară: Testamentarea poate oferi asigurarea că succesorii se bucură de o parte din bunurile testatorului, reducând încărcătura financiară asupra lor.

• Protecția avută în vedere: Testamentarea poate oferi protecție față de cele pe care le consideră testatorul importante, cum ar fi proprietatea și părinții divorțați care doresc să asigure că bunurile lor se întorc la copii lor.

• Timp de ieșire: Testamentele oferă posibilitatea de a împărți activele după propria alegere a testatorilor, adesea cu scopul de a maximiza beneficiile pentru familia și de a evita taxele și alte cheltuieli în urma decesului testatorului sau în urma tranzacțiilor financiare.

• Stabilirea administrației: Testamentele oferă, de asemenea, persoanei în cauză posibilitatea de a însărcina un administrator executor de bunuri, care poate fi responsabil pentru încărcarea și să asigure că toate activele testatorului sunt distribuite pe parcursul procesului.

• Beneficii suplimentare: Testamentele pot fi folosite, de asemenea, pentru a face oferte speciale și pentru a menține anumite imobile sau bunuri în familie.

Pe lângă distinctele de mai sus, există o serie de alte motive pentru care o persoană poate avea nevoie de un testament. Acestea includ, dar nu sunt limitate la:

• Cine are nevoie de un testament?
• Alegerea unei persoane guardian pentru copiii minori;
• A reda titlurile de imobil și alte proprietăți.
• Dispunerea despre cine va asigura pâinea cea de toate zilele copiilor minori, în caz de deces al tutorelui;
• Cine va avea responsabilitatea de administrarea fondurilor de burse pentru copii;
• Designarea tutorelui pentru copii minori;
• Stabilirea persoanelor care să fie în îngrijirea și îngrijorarea comunității;
• Selectarea tutorelui pentru moștenire;
• Instituirea unui fond de donații;
• Specificarea suplimentară a oricărei dispoziții testamentare.

Care sunt procedurile de creare a unui Testament
Crearea unui testament legal este un proces relativ simplu și se poate face în mai multe moduri. Procesul de creare a unui testament legal depinde de jurisdicția în care se află testatorul și de forma pe care testatorul a ales-o pentru testamentul lui.

De obicei, procesul se desfășoară în patru etape:

  1. Izolarea și evaluarea mărfurilor: Acest pas implică identificarea și evaluarea activelor deținute de testator, precum și selectarea țintelor pentru care testatorul ar dori să distribuie bunurile sale.

  2. Redactarea testamentului: Un avocat sau un notar public poate fi folosit în acest caz pentru a asista testatorul în redactarea documentelor corespunzătoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here