Când vine vorba de succesiune, mulți români trebuie să știe cât costă una. Un instrumente online, precum cel de pe notarcluj.ro, este extrem de util în acest sens și ne poate oferi costuri precise pentru tot ceea ce înseamnă succesiune, în funcție de complexitatea documentației și de legea în vigoare.

Cuprins

 1. Definirea conceptului de succesiune

 2. Ce sunt cheltuielile legate de succesiune?

 3. Ce se întâmplă dacă nu se face succesiune?

 4. Costurile succesiunii

 5. Cum poate fi calculat costul unei succesiuni în România?

 6. Cum poate fi soluționat un proces de succesiune?

 7. Cum poate fi pregătit un proces de succesiune

 8. Beneficii ale utilizării unui instrument online

 9. Definirea conceptului de succesiune

Succesiunea este procesul prin care activele sau drepturile unei persoane care a decedat sunt împărțite între cei care au drept de moștenire, respectiv moștenitorii. Drepturile și obligațiile moștenitorilor sunt reglementate de Codul Civil și de alte prevederi referitoare la dreptul succesiunii. Legiuitorul român a prevăzut încă din 1864 existența împrumuturilor moștenirii: creditorii decedatului aveau dreptul de a pretinde moștenitorilor plata datoriilor succesorale.

 1. Ce sunt cheltuielile legate de succesiune?

Cheltuielile legate de succesiune sunt costurile asociate procesului de distribuire a activelor și obligațiilor unui decedat. Acestea includ trei etape principale:
1)Serviciile notariale: procurarea unor documente, înscrierea succesiunilor la Oficiul Registrului Comerțului, întocmirea deed-ului de vânzare-cumpărare sau a actului de partaj,
2)Costurile privind contribuțiile și taxele statului: taxa de timbru aflată pe certificatul de moștenire sau taxa pe moștenire, atât în cazul în care moștenitorii sunt sensibili fiscal cât și în cazul în care nu sunt
3)Costurile legate de conturi bancare: deschiderea unor conturi de trezorerie pentru a se deduce datoriile, înregistrarea acestora la bancă sau transferul lor către moștenitori.

 1. Ce se întâmplă dacă nu se face succesiune?

În cazul în care o persoană decedată nu a deschis o succesiune, statul se va ocupa de active, dacă acestea au rămas nedeschise. Acestea vor fi preluate și gestionate de către Administrația Financiară, care va prelua imobilele, terenurile și alte bunuri trecându-le în propria sa administrare.

Administrația poate decide să vândă bunurile și să cheltuiască banii fără a prelua acordul moștenitorilor. În ceea ce privește activele financiare, acestea vor fi eliberate de către băncile din care provin, în baza unor cereri specifice. Aceste cereri pot fi întocmite de moștenitori sau de un avocat, dar banca poate oferi informații și asistență pentru întocmirea cererii.

 1. Costurile succesiunii

Costurile principale asociate cu un proces de succesiune sunt notariale și taxele de timbru. Taxele și tarifele notariale variază în funcție de valoarea totală a bunurilor decedatului și de locația în care se află bunurile. În cazul în care succesiunea descoperă acțiuni sau alte active financiare, beneficiarilor le va fi necesar să plătească și cheltuielie de transfer a investițiilor și de înregistrare de documente la bancă sau alte instituții financiare.

Conform Codului civil, costurile succesiunii sunt suportate de moștenitori, fără a se încadra în totalitatea activelor și datoriilor succesorale sau în beneficiul celor care primesc o parte din bunurile decedatului.

 1. Cum poate fi calculat costul unei succesiuni în România?

Există mai multe instrumente online prin care poate fi facut un calcul pentru costul unei succesiuni, printre care și cel de pe notarcluj.ro. Cu ajutorul acestui instrument, puteți afla rapid informații precise despre cheltuielile legate de succesiune, pe care veți fi nevoiți să le suportați.

Calculatorul costurilor succesiunii se bazează pe informațiile oferite de către utilizatori, precum valoarea bunurilor ce fac parte din succesiune și complexitatea documentației. În urma calculului, se furnizează informații specifice privind taxele și tarifele notariale la care se poate ajunge în funcție de caz.

 1. Cum poate fi soluționat un proces de succesiune?

Printr-un proces de succesiune pot fi soluționate diferite probleme de ordin legislativ sau financiar. Procesul de succesiune se poate rezolva cu ușurință prin încetare de aparținut, transferul bunurilor din conturile decedatului sau înțelegeri preventive privind moștenirea.

În cazul în care beneficiarii dau dovadă de egalitate și bună-credință, vor putea ajunge la soluții amiabile pentru repartizarea bunurilor succesorale. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here