Moștenirea, sau succesiunea, înseamnă trecerea drepturilor și obligațiilor unei persoane rămase la moarte către alte persoane. Această trecere se realizează conform Codului Civil, prevederile acestuia fiind mai importante decât testamentul sau alt act juridic, oricare legea particulară specială fiind înlocuită de prevederile Codului Civil. Fiecare persoană care vrea să stabilească mai exact ce se întâmplă cu moștenirea după decesul unei persoane ar trebui să cunoască prevederile codului civil.

I. Moștenirea conform Codului Civil: previziuni generale

Codul Civil prevede că mostenirea se transmite prin lege sau prin testament. Legile succesorale sunt principiile pe care se bazează moștenirea și se referă la mediul de trecere a bunurilor. Legea succesorală este cea mai importantă pentru modul în care se face moștenirea, deoarece aceasta determină dacă moștenirea trebuie transmisă prin testament sau prin lege.

II. Moștenitori Conform Codului Civil

Conform Codului Civil, cei mai importanti moștenitori ai unei persoane sunt:

  • Moștenitorii de drept comun – Acestia sunt rudele apropiate ale decedatului, incluzând fratele, soțul/soția, copiii, nepoții si strănepoții.

  • Moștenitorii testamentari – Acestia sunt persoanele desemnate în testamentul persoanei decedate pentru a moșteni bunurile acesteia.

III. Moștenirea potrivit principiilor comune ale Codului Civil

Moștenirea se transmite, de regulă, prin lege. Acest lucru se datorează faptului că o persoană nu poate lăsa toate bunurile sale numai prin testament, fiind nevoie și de prevederile legale care să stabilească cum se transmit acești bunuri când o persoană decedează.

Există trei principii legale generale conform Codului Civil:

  1. Principiul egalității succesorale – Potrivit acestui principiu, toți moștenitorii vor moșteni aceeași cantitate de bogății.

  2. Principiul preeminentei popriilor – Această prevedere legală subliniază importanța bunurilor personale ale decedatului, care nu pot fi împărtășite cu moștenitorii, ceea ce înseamnă că acestea trebuie transmise direct moștenitorului în urma decesului.

  3. Principiul mecanismului de reuniune – Acest principiu prevede că în cazul în care un moștenitor decedează fără a transmite bunurile sale, acestea vor reveni tuturor moștenitorilor, prin intermediul acestui mecanism.

IV. Moștenirea prin testament

Persoana care dorește să lase bunurile sale în mod specific celor dragi săi, ar trebui să-și facă testamentul. Testamentul, sau actul de ultimă voință, este un document notarial care prevede modul în care bunurile sunt transmise moștenitorilor după moartea unei persoane, opunându-se prevederilor legale din Codul Civil în cazul în care acestea contrastează cu dorințele persoanei decedate.

Există cinci tipuri de testamente care pot fi făcute:

  1. Testamentul simplu – aceasta este forma standard de testament și se aplică în cazul în care persoana decedată desemnează un moștenitor și stabilește bunuri care trebuie transmise acestuia;

  2. Testamentul public – La această formă de testament, persoana decedată trebuie să ia legătura cu un notar și să completeze formularul necesar pentru a face testamentul;

  3. Testamentul olographic – Acest tip de testament este făcut de persoana decedată folosind mâna proprie și prevede modul în care sunt transmise bunurile sale moștenitorilor;

  4. Testamentul și legământul – Acest tip de testament presupune faptul că persoana decedată a făcut un legământ înainte de moarte cu un anumit moștenitor, dăruindu-i acestuia bunurile sale;

  5. Testamentul anonym – Cu acest tip de testament, persoana decedată lase un testament fără a-și da identitatea și locul de reședință. Acest tip de testament este rar și numai judecătorul va fi însărcinat cu găsirea moștenitorului.

V. Alte prevederi ale transmiterii moștenirii

După redactarea testamentului, persoana decedată trebuie să contacteze un notar public care să consemneze testamentul și să-l transfere ca un document valabil. După ce documentele au fost eliberate, persoana decedată sau moștenitorii ei trebuie să le depună la un judecător și să se asigure că judecătorul aprobă testamentul și transferă bunurile către moștenitori. Acest proces poate dura între trei și șase luni, în funcție de numărul de moștenitori și de bunuri.

În general, Codul Civil afectează procesul de trecere a bunurilor, ceea ce face ca o succession sau moștenire sa meargă mai ușor și mai diligent. Din acest motiv, este extrem de important să se știe ce spune Codul Civil pentru a asigura încheierea procesului de succesiune în mod corect și legal. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here