Pensia alimentară este una dintre cele mai importante forme de protecție socială acordată familiilor. Legiuitorul român a prevăzut în Codul familiei, reglementări speciale de susținere a familiilor în dificultate. În acest articol vom vorbi despre pensia alimentară din 2021, despre reglementările și procedurile de obținere, precum și despre principiile pe care se bazează acordarea acesteia.

Ce este pensia alimentară

Pensia alimentară este o formă de ajutor de stat de care poate beneficia orice familie în caz de nevoi materiale temporare sau permanente. Aceasta presupune contribuții financiare acordate unul dintre părinți, dintr-o sursă externă, în vederea asigurării unei bune și echilibrate dezvoltări a copiilor de la o vârstă fragedă. Prin acest meansure, o parte semnificativă a bugetelor anuale ale statului român vor fi alocate pentru protecția socială prin acordarea de pensii alimentare.

Reglementări șI proceduri officile

Procesul de calcul al pensiei alimentare este standardizat și reglementat de lege. În baza Codului familiei, între părinți pot exista trei tipuri de obligații:

 1. Alimente: sunt prestații financiare periodice sau punctuale, în natură sau în bani, pe lânga care părțile pot stabili o sumă modică pentru acoperirea cheltuielilor însemnate ale minorului (îmbrăcăminte, încălțăminte, îngrijire medicală etc.).

 2. Întreținere copil: se referă la sumele necesare pentru întreținerea la un standard adecvat a copiilor, stabilite ca alimente suplimentare, de către proprietarul persoanei în lipsa oricărui fel de întrebuințări excesive.

 3. Suport financiar: se referă la acordarea părintilor, în mod obișnuit, prin plata unor sume pentru a asigura îngrijirea adecvată a minorilor.

Procedura de obținere a pensionii alimentare se desfășoară în două etape:

 1. Depunerea Documentației: Părțile interesate trebuie să prezinte o cerere însoțită de documente justificative la instanța competentă, care va analiza cererea și va hotărî asupra cuantumului și termenului alocării pensionii alimentare.

 2. Plata sumei stabilite: platitorul pensiei alimentare va plăti suma stabilite în mod regulat, conform planului stabilit în prezența instanței competente și a părților interesate.

Principii generale de acordare a pensiei alimentare

Lipsa veniturilor ori alte circumstațe care să pună în pericol îngrijirea necesară pentru minori, poate solicita acordarea unei pension alimentare, după cum urmează:

 1. Suma alocată: Instanța de judecată stabilește suma și termenul de plată, stabilit în funcție de veniturile individuale, de circumstanțele părții care trebuie să plătească alimente și de nevoile copilului. Suma totală plătită nu depășește 50% din venitul net lunar al părintelui plătitor, în funcție de numărul copiilor minori.

 2. Obligativitatea acordării: Pensia alimentară este un drept prevăzut de lege, pe care ambii părinți sunt obligați să și-l respecte pentru a asigura buna creștere și dezvoltare a copiilor minori.

 3. Perodicitatea: Pensie alimentară se acordă regulat, de obicei lunar sau trimestrial, în concordanță cu veniturile părintelui plamat și cu nevoile copilului.

 4. Durata: Pensia alimentară se acordă pentru toată perioada de dezvoltare a copiilor, cât și după împlinirea acestora.

Ce se schimbă în 2021

Modificările recente și reglementările impuse de Legislația românească la nivel național fac din pensia alimentară una dintre cele mai importante forme de protecție socială acordată familiilor. In 2021, legiuitorul a introdus noi reglementări pentru pensia alimentară, inclusiv :

 1. Majorare neegală a sumelor alocate pentru pensia alimentară: Majorarea se face în funcție de veniturile nete ale părintelui plătitor, și va cuprinde atât sumele alocate pentru copiii sub 18 ani, cât și pentru cei între 18 și 23 de ani.

 2. Extinderea plafonului maxim alocat pentru pensia alimentară: Astfel, odată cu reducerea ratei impozitului pe venitul lunar, și-a dublat plafonul maxim alocat de lege pentru pensia alimentară. Astfel, orice solicitare înregistrată la nivel național va beneficia de sume mai mari decât înregistrate în anii precedenți.

 3. Indexarea sumelor primite: Începând cu 2021, toate ratele de plată alocate de instanțele de judecată vor fi indexate anual.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here