Prescripția extinctivă este una dintre principalele reglementări ale dreptului patrimonial, acordând o anumită stabilitate unor relații juridice prin limitarea anumitor drepturi patrimoniale ale persoanelor în cazul în care acestea nu sunt exercitate în mod efectiv înainte de expirarea unui termen prescriptiv. Acest articol prezintă schimbările aduse de noul Cod Civil în materia prescripţiei extinctive.

Definiția prescripției extinctive 

Prescripţia extinctivă este definită în noul Cod Civil (art. 2438-2441) ca fiind „expirarea dreptului de a cere efectuarea unor acte juridice sau de a revendica o anumită stare juridică, în temeiul cărora apar sau se transmit drepturi sau obligaţii patrimoniale, care face ca respectivele drepturi sau obligaţii să îşi piardă eficienţa juridică prin neînţelegerea lor”. În mod simplu, prescripția extinctivă este limitarea unui drept patrimonial, în cazul în care persoana în cauză nu-l exercită în mod efectiv înainte ca acesta să prescrie.

Termenul de prescripție extinctivă prevăzut de noul Cod Civil 

Termenul de prescripție prescriptivă din noul Cod Civil este de 5 ani, în conformitate cu articolul 2438 al Codului Civil. Termenul se consideră a fi început atunci când persoana care pretinde că are un drept patrimonial ar fi trebuit, în mod normal, să-l ceară. Acest lucru este important de menținut în minte deoarece modul prin care este stabilit acest termen poate avea impact asupra durații termenului. Practic, acest lucru înseamnă că, în cazul în care persoana în cauză nu-și revendică drepturile patrimoniale în termen de 5 ani de la momentul în care ar fi trebuit să o facă, aceste drepturi se pierd prin prescripție extinctivă.

Presiuni și excepții 

Trebuie luat în considerare faptul că sunt anumite circumstanțe care pot schimba termenul prescripției extinctive. În conformitate cu articolul 2439 al Codului Civil, termenul de prescripție extinctivă poate fi prelungit în cazul în care există presiuni morâle asupra persoanei în cauză sau impedimente fizice care îi împiedică să-și revendice drepturile patrimoniale. De asemenea, termenele de prescripție extinctivă pot fi schimbate prin acordul persoanelor în cauză.

Cazuri speciale prevăzute de noul Cod Civil
Există anumite cazuri speciale prevăzute de noul Cod Civil în care termenul de prescripție extinctivă este diferit de 5 ani. Acestea sunt prevăzute în articolul 2440 al noului Cod Civil și includ:

 • Drepturile de proprietate asupra bunurilor imobile, ce au un termen de 30 de ani;
 • Drepturile asupra copiilor minori, ce au un termen de 5 ani de la momentul în care s-a împlinit majoratul acestora;
 • Drepturile asupra mijloacelor de probă, ce au un termen de 3 ani;
 • Drepturile asupra bunurilor mobile ce au fost certificare ca fiind distruse, care au un termen de 5 ani;
 • Drepturi asupra altor bunuri care nu sunt proprietate imobiliară și care nu sunt bunuri mobile, ce au un termen de 3 ani;
 • Apărarea faptelor ce àdmerg la zădărinirea unui drept, ce are un termen de 5 ani.

Presupuși
Atunci când persoana în cauză își revendică dreptul patrimonial, este necesară a se stabili un anumit număr de premise pentru ca prescripția extinctivă să poată fi aplicată. Aceste presupuși sunt prevăzute în articolul 2441 al noului Cod Civil, și includ:

 • Neconstatarea sau deferirea prescriptivității de către instanța competentă;
 • Prima limită prescriptivă sau termsenul expirat;
 • Presiuni fizice sau morale asupra persoanei care pretinde că are un drept patrimonial;
 • Modificarea termenului de prescripție extinctivă prin acordul persoanelor în cauză;
 • Impedimentele fizice care împiedică persoana în cauză să-și revendice dreptul patrimonial.

Prescripţia extinctivă este una dintre principalele reglementări ale dreptului patrimonial, acordând o anumită stabilitate unor relații juridice prin limitarea anumitor drepturi patrimoniale ale persoanelor în cazul în care acestea nu sunt exercitate în mod efectiv înainte de expirarea unui termen prescriptiv. Termenul de prescripție prescriptivă prevăzut de noul Cod Civil este de 5 ani, în conformitate cu articolul 2438 al Codului Civil, acesta începând când persoana care pretinde că are un drept patrimonial ar fi trebuit, în mod normal, să-l ceară. Există anumite circumstanțe care pot schimba termenul prescripției extinctive, inclusiv presiuni, exceptii și cazuri speciale prevăzute de noul Cod Civil. În plus, artlculul 43 al noului Cod Civil prevede o serie de presupuși pe care persoana în cauză trebuie să le îndeplinescă pentru ca prescripția extinctivă să poată fi aplicată în cazul său.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here