In România, taxele de timbru sunt reglementate de Legea nr. 146 din 1997 privind taxele de timbru. Aceste taxe sunt taxe indirecte, cu caracter special pe care statul le percepe de la contribuabili altor taxe asupra anumitor acte sau proceduri.

Ele sunt destinate să acopere costurile administrative precum și, în anumite situații, costurile legate de derularea anumitor proceduri juridice. Cotațiile și procedurile explicate mai jos se referă la proceduri de drept civil sau penal și documente comerciale.

Ce sunt Taxele de Timbru?

Taxele de timbru sunt taxe speciale care sunt percepute de stat pentru anumite proceduri legale, acte, contracte sau documente comerciale. Acestea sunt prevăzute în legea națională aplicabilă și reprezintă costuri administrative și alte costuri posibile legate de proceduri și documente.

Taxele de timbru sunt adesea trecute sub denumirea „taxă de înregistrare” sau „taxă de aprobare”.

Care sunt Principalele Reguli de Aplicare a Taxelor de Timbru?

Taxele de Timbru se aplică în mai multe domenii ale procedurilor de drept civil și comercial. Majoritatea tarifelor sunt stabilite prin lege, însă unele tarife pot varia în funcție de contextul respectiv. Mai jos vor fi prezentate principalele reguli ale aplicării taxelor de timbru.

• Documente Comerciale: Acesta include acte de licitație, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de colaborare, acte de creditare, contracte de asigurare, precum și alte documente necesare în afaceri și vânzări.

• Proceduri Juridice și Civile: Acesta include toate cererile și cererile de intrare în judecată, orice cereri de soluționare a litigiilor și aplicare a procedurilor de executare silită și de executare a sentinței, precum și contractul de căsătorie și aplicațiile pentru obținerea certificatului de stare civilă.

• Proceduri Notariale: Acesta include toate documentele care vor fi autentificate și și certificate de un notar pentru verificarea lor sau pentru legalizarea lor.

• Procese Penale: Acesta include pozițiile procesuale, cererile și actele procurorului, precum și cererile și actele persoanelor private interesate în dosarul de drept penal.

Cum sunt Calculate Taxele de Timbru?

În general, taxele de timbru sunt calculate în raport cu valoarea actului, contractului sau documentului în cauză. Acestea pot fi taxe fixe, taxe variabile sau taxe progressive.

Există, de asemenea, cazuri în care tarife de timbru sunt aplicate prin referință la salariul minim brut pe economie.

Tarifele de timbru pot fi, de asemenea, ajustate în cazul în care contractul sau documentul ține cont de specificații speciale, cum ar fi o termen mai lung sau o plată mai mare.

Tarifele de Timbru pentru Procedurile de Drept Civil și Penal

Pentru documentele și procedurile de drept civil și penal, tarifele de timbru se calculează pe baza valorii salariului minim brut pe economie și / sau planuri de încasare aactelor. Principalele tarife sunt prezentate în tabelul de mai jos.

• Pentru Documentele comerciale:

   Documente de licitație: 0,25% din valoarea celor mai mari șase salarii minime brute pe economie; 
  Contracte de vânzare-cumpărare: 0,20% din valoarea celor mai mari șase salarii minime pe economie;

  Contracte de colaborare și alte contracte comerciale: 0,50% din valoarea celor mai mari șase salarii minime pe economie;
    Acte de creditare: 0,30% din valoarea celor mai mari șase salarii minime pe economie;
    Contracte de asigurare: 0,1% din valoarea celor mai mari șase salarii minime pe economie;
  

  Certificat de stare civilă: 1% din valoarea celor mai mari șase salarii minime pe economie.

• Pentru Procedurile juridice şi civile:
 Cereri și cereri de intrare în judecată: 0,5% din valoarea celor mai mari șase salarii minime pe economie;
 Contract de căsătorie: 0,25% din valoarea celor mai mari șase salarii minime pe economie;
    Execuții silite și executare a sentinței: 0,25% din valoarea celor mai mari șase salarii minime pe economie;
    Cereri de soluționare a litigiilor: 0,20% din valoarea celor mai mari șase salarii minime pe economie.

• Pentru procedurile notariale:
 Autentificarea documentelor și certificarea lor: 1% din valoarea celor mai mari șase salarii minime pe economie.

• Pentru Procesele penale:
 Pozițiile procesuale, cererile și actele procurorului: 0,10% din valoarea celor mai mari șase salarii minime pe economie;  Cererile și actele persoanelor private interesate în dosarul de drept penal: 0,20% din valoarea celor mai mari șase salarii minime pe economie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here