Visând să își constituie propria avere sau tocmai nevoiți să realizeze tranzacția succesiunii unor bineuri, românii se confruntă cu costuri concentrate în jurul tranzacțiilor dispuse de autorități publice. Aceste costuri țin de Taxa de Succesiune și onorariile Notarului Public, tarife fixe prezentate în acest articol.

Limetiti de legislația în vigoare, cei ce se implică în tranzacții legate de succesiune, trebuie să achite o suma înscrisă în legislația țării noastre, și anume Taxa de Succesiune, din oficiu sau în conformitate cu legea. De asemenea, toate operatiunile de succesiune legale necesită prezența unui Notar Public. În cursul articolului vom prezenta regulile de plată și tarife deonserate de legislația în vigoare, precum și îndrumări și explicații aferente.

Taxa de Succesiune

Taxa de Succesiune se poate considera a fi costul impus și perceput de Autoritățile Administrației Publice pentru transferul bunurilor succesorale în raport cu autoritățile și/sau persoanele respective. Valoarea acestei Taxe de Succesiune este direct proporțională cu valoarea bunurilor succesorale și tipurile de persoane implicate în tranzacția de succesiune. Taxa se împarte în trei categorii – taxa percepută pentru moștenitorii legali, taxa percepută pentru asociații și împărțire și taxa percepută pentru persoane fizice.Taxa de Succesiune este diferită în funcție de fiecare categorie în parte.

•Taxa percepută pentru moștenitorii legali: această taxa se plătește și se percepe pentru bunurile succesorale ale unui decedat către descendenți (moștenitorii legali), cei care au dreptul să dobândească bunurile în mod legal și fără să fie implicați în vreun litigiu în legătură cu bunurile succesorale în perioada de aplicare a legii succesorale.

Tarifele aplicate pentru Taxa de Succesiune pentru moștenitorii legali sunt:

  • 0,1% din valoarea bunurilor în cazul bunurilor ce depășesc 2.000.000 RON;
  • 1.100 Ron în cazul bunurilor.

•Taxa percepută pentru asociați și împărțire: această taxă se percepe când supraviețuitorii decedaților au nevoie de împărțirea bunurilor succesorale, prin actul notarial, în mai multe părți egal sau inegale.

Tarifele aplicate pentru Taxa de Succesiune pentru asociați și împărțire sunt:

  • 1% din valoarea bunurilor ce depășesc 1.000.000 RON;
  • 880 Ron în cazul bunurilor cu o valoare de până la 1.100.000 RON.

•Taxa percepută pentru persoanele fizice: această taxă se aplică tuturor persoanelor fizice care urmează să împartă, transferă sau să primească bunuri succesorale, prin moștenire, donație sau împărțire.

Tarifele aplicate pentru Taxa de Succesiune pentru persoanele fizice sunt:

  • 0,2% din valoarea bunurilor ce depășesc 700.000 RON;
  • 660 Ron în cazul bunurilor cu o valoare de până la 800.000 RON.

Onorariile Notarului

Pentru ca transferul succesiunii unor bunuri să fie legal, acesta poate fi realizat numai prin actul notarial. Onorariile Notarului sunt calculate în funcție de valoarea bunurilor succesorale și de tipul de bunuri transferate (în numerar sau bunuri mobile). Valoarea onorariului Notarului se poate calcula pe baza unor formule specificate în Regulamentul Notarului.

Doar valorile complete ale actului notarial sunt considerate valide la Autoritatea Națională pentru Administrare Fiscală (ANAF). Onorariul notarial se poate plăti cu rate și se mai poate realiza și cu ajutorul unor subvenții de la Consiliul Județean sau Consiliul Local din localitatea în care Notarul Public are biroul.

Ratele onorariului notarial depind de locul în care este stabilit Notarul Public, tipul bunurilor și valoarea bunurilor transferate. Unele rate specifice în ceea ce privește onorariul notarial sunt descrise mai jos.

•Onorarii Notarului pentru imobile:

  • 1% din valoarea bunurii pentru bunuri cu o valoare mai mare de 800.000 Ron;
  • 900 Ron pentru bunuri cu o valoare de până la 900.000 Ron.

•Onorarii Notarului pentru bunuri mobile:

  • 0,5% din valoarea lunurii pentru bunuri cu o valoarea mai mare de 350.000 Ron;
  • 500 Ron pentru bunuri cu o valoarea de până la 450.000 Ron.

Cum se achită Pretul Succesiunii

Taxa de Succesiune, respectiv onorariile Notarului se achită prin transfer bancar, ordine de plată sau cec.

Taxa de Succesiune se achită într-un cont deschis la Autoritatea Națională pentru Administrare Fiscală (ANAF). 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here