Un moștenitor rezervatar este persoana care se bucură de anumite privilegii legale în ceea ce privește mostenirea, care sunt garantate prin legea mostenitorilor, când persoana care lăsa mostenire a murit fără o vointa de încheiere a testamentului sau implicit prin încheierea unui testament valid. Aceste persoane au drepturi și obligații distincte în această situatie.

Îndeplinirea dorințelor și previziunile persoanei decedate poate fi îngreunată de necunoașterea principiului de drept al mostenitorilor și moștenirii acestora. Acest articol va oferi o descriere generalizată a principiilor moștenirii și moștenirilor rezervatarilor și a privilegiilor legale speciale de care se bucură acestia, precum și a drepturilor și obligațiilor acestora în cazul unei moșteniri.

Legea moștenitorilor și principiile generale ale moștenirii

Legea moștenirii reglementează modul în care bunurile sunt transmise de la o persoană decedată (deținătorul mostenirii) la rudele sale și prietenii lui. Dacă această persoană a lăsat testamentul cu claritate, moștenirea a fost foarte simplă, deoarece persoana decedată a precizat mostenitorii și distribuția bunurilor. Cu toate acestea, dacă această persoană nu a lăsat, sau dacă a lăsat un testament nul sau invalid, atunci principiile legale ale moștenirii iau în mod automatic cazul, și căutarea se face, în cea mai mare parte, în termenii stipulați de lege. În conformitate cu aceste principii legale, dacă decedatul nu a lăsat testament, atunci soțul, copiii și, dacă aceștia nu există, bunicii, sau strângeții acestora vor fi mostenitorii.

Cine sunt Moștenitorii Rezervatari și ce Premii ofera ei?

Mostenitorii rezervatari sunt persoanele care sunt recunoscute de lege drept beneficiari ai unei mosteniri dintr-o persoană decedată, dar care nu sunt inclusi în lista oficială a mostenitorilor cunoscuti ai persoanei decedate. Potrivit principiului general al mostenirii, excluderea lor din lista ofițială a beneficiarilor nu va anula dreptul acestor moștenitori de a primi o mostenire. Ca garantie suplimentară a acestor drepturi, legiuitorul a decis în favoarea acestor persoane, declarându-le ca „moștenitori rezervatari”, care sunt recunoscuți ca beneficiari legali ai unei mosteniri și au anumite de drepturi și interese speciale împotriva bunurilor mostenite.

Acesti moștenitori rezervatari nu ocupa un loc specific în principiile generale ale mostenirii și, prin urmare, legea oferă tuturor grupurilor relevante de moștenitori rezervatari un tip de privilegii speciale. De exemplu, de obicei, legea reglementează distribuția diferențiată a bunurilor mostenirii, în funcție de raportul dintre moștenitorii rezervatari și ceilalți beneficiari ai mostenirii.

Tipuri de Exploatare Rezervatari

Tu sau rudele tale ar putea fi identificați drept moștenitori rezervatari dacă persoana decedată nu a lăsat testament, sau dacă a lăsat un testament care nu conține o prevedere pentru voi în ceea ce privește moștenirea sau o prevedere care a fost invalidată sau contestată în instanță.

Există diferite tipuri de moștenitori rezervatari:

  1. Moștenitorii nevii și nepoții: Acestea sunt persoanele care sunt descendenții obișnuiți ai deținătorului mostenirii și care au aceeași linie de sânge ca aceștia, precum nepoții pe care deținătorul mostenirii i-a avut sau aproapeașii acestora.

  2. Moștenitorii unghiulari: Acestea sunt persoanele care sunt descenentii apropeaților deținătorilor mostenirii, cum ar fi socri, strângeți și stramoși, dar care nu se încadrează în definiția nepoților și nevii.

  3. Moștenitorii superstiți: Acestea sunt persoanele care sunt sau erau rude apropiate cu deținătorul mostenirii, dar care nu apartin de linia de sânge a acestuia, cum ar fi întâlnirile familiei sau prietenii de familie. Acești moștenitori rezervatari primesc abilități prin lege, în cazul unei moșteniri.

Drepturile Moștenitorilor Rezervatari

Prin urmare, drepturile moștenitorilor rezervatari pot fi sumarizate în acest fel:

● Moștenitorii rezervatari au dreptul legal de a deveni mostenitori ai unei mosteniri în cazul în care deținatorul mostenirii nu a lăsat testament sau dacă prevederile acestuia au fost invalidate sau contestate în instanță.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here