Executarea silită este un mecanism legal prin care debitorul, în cazul în care nu efectuează plata datoriilor către creditor, poate fi obligat să achite aceste sume în mod forțat. Acest mecanism se aplică în România și presupune respectarea procedurilor prevăzute de lege.

Cum funcționează Executarea silită în România

Executarea silită în România, spre deosebire de alte țări, este mai restrictivă și presupune respectarea mai multor etape și proceduri. Aceste etape sunt:

  1. Obținerea titlului executoriu

Pentru a deschide o procedură de executare silită, creditorul trebuie să obțină un document denumit titlu executoriu prin care debitorul să fie obligat să execute hotărârea judecatorească sau contractul încheiat între cele două părți.

  1. Notificarea debitorului

Odată obținut titlul executoriu, creditorul trebuie să-l notifice debitorului prin intermediul unei scrisori oficiale sau a unui avocat. Acest pas este esențial pentru a se finaliza cu succes procedurile de recuperare a datoriilor.

  1. Executarea silită

În urma notificării, creditorul poate iniția o procedură de executare silită a bunurilor debitorului. Executarea silită a bunurilor presupune vânzarea acestora pentru încasarea sumelor datorate de debitor. Această vânzare este controlată și monitorizată de către un executor judecătoresc.

  1. Căutarea și identificarea bunurilor debitorului

Înainte de a se putea vânde bunurile debitorului pentru recuperarea datoriilor, creditorul trebuie să le identifice și să le ceară executorului judecătoresc să le includă în lista de bunuri supuse executării silite.

  1. Monitorizare

Executarea silită poate dura luni sau chiar ani în funcție de cantitatea de bunuri ale debitorului și maniera în care aceste bunuri sunt vândute. Din acest motiv, creditorul trebuie să monitorizeze îndeaproape acest proces, dar și să ceară executorului judecătoresc să raporteze în mod regulat și periodic stadiul de recuperare a datoriilor.

Care sunt avantajele recuperării datoriilor prin Executare silită?

Deschisă o procedură de recuperare a datoriilor prin Executare silită există câteva avantaje:

• Recuperarea datoriilor- acest proces permite recuperarea datoriilor într-un mod legal, eficient și rapid.

• Mecanism judiciar- prin Executare silită creditorul se poate baza pe un mecanism judiciar valid, care îi conferă anumite garanții și certitudini.

• Costuri reduse- recuperarea datoriilor prin Executare silită presupune costuri mult mai reduse față de alte modalități de recuperare a datoriilor.

• Executori judecătorești calificați- procedura de Executare silită presupune o colaborare cu un executor judecătoresc califcat și specializat, care poate asista atât creditorul cât și debitorul în procesul de recuperare a datoriilor.

Care sunt costurile implicate în recuperarea datoriilor prin Executare silită?

Costurile implicate în recuperarea datoriilor prin Executare silită sunt variabile și depind de mai mulți factori, cum ar fi suma totală de recuperat, complexitatea procesului de Executare silită și numărul de bunuri vândute.

În mod normal, costurile implicate în Executare silită sunt:

• Taxa executorului judecătoresc- taxa executorului judecătoresc suportată de creditor presupune o plată în valoare de 1% din valoarea bunurilor executate.

• Taxa de informare- această taxă trebuie achitată de creditor și poate ajunge până la 0,2% din valoarea bunurilor executate.

• Costuri variabile- cresc în funcție de cantitatea de bunuri executate și costul vânzării acestora.

Care sunt modelele de recuperare a datoriilor prin Executare silită?

În recuperarea datoriilor prin Executare silită există două modele de recuperare a datoriilor:

  1. Executarea silită a facultății de plată

Acest model se referă la Executarea silită a capacității de plată a debitorului, ce presupune confiscarea și vânzarea bunurilor acestuia și anume: venituri salariale, imobiliare, mobile sau alte bunuri și produse lichidabile.

  1. Executarea silită a bunurilor

Acest model se referă la Executarea silită a bunurilor debitorului prin intermediul unui executor judecătoresc. Acest proces presupune vânzarea bunurilor debitorului pentru recuperarea datoriilor, fiind foarte eficient în situațiile în care debitorul nu are suficienți bani sau active pentru a achita datoria.

Având în vedere avantajele și modelele de recuperare a datoriilor prin Executare silită, această modalitate se pretează în special situațiilor în care debitorul nu poate său nu vrea să își plătească datoriile. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here