Pensia alimentară pentru copii este o măsură de protecție socială în România, prin care fiecare copil are dreptul la o pensionare lunară de care să beneficieze, așa cum stipulează legea. În acest articol veți descoperi ce înseamnă pensie alimentară pentru copii, dacă poate fi acordată și dacă există vreo limită lunară privind suma acordată, cum se plătesc alocațiile și cât durează procesul de acordare a pensiei.

I. Ce este pensia alimentară pentru copii

Pensia alimentară pentru copii are o importanta deosebită în România și se referă la alocația acordată copiilor, în vederea acoperirii cheltuielilor de întreținere. Alocatia se oferă lunar pentru fiecare copil și este independentă de veniturile familiei, astfel încât fiecare copil să beneficieze de același drept la îngrijire.

II. Cine poate primi pensie alimentară pentru copii?

Potrivit Legii nr. 61/1993 privind pensiile alimentare, pensia alimentar pentru copii poate fi acordată atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice, cu condiția ca acestea să fie înregistrate la Administrația Financiară. De asemenea, potrivit aceleiași legi, dreptul la pensie alimentară i se poate acorda și copiilor aflați în grija altor persoane, cum ar fi rudele, în cazul în care părinții nu pot asigura pentru copii îngrijirea necesară.

III. Limită lunară privind pensia alimentară pentru copii

Există o limită lunară pentru fiecare alocație de care beneficiary poate beneficia și aceasta depinde de vârsta copilului, contribuabilul a cărui alocatii se primesc și de veniturile familiei.

Pentru copiii cu vârsta până la 3 ani, limita lunară este de 333,3 lei/lună, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani, limita lunară este de 950 lei/lună și pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, limita lunară este de 1700 lei/lună. Limitarea lunară a alocației se realizează pentru a asigura un nivel minim de protecție socială a copiilor și a face ca alocațiile să fie accesibile și unui număr cât mai mare de cetățeni.

IV. Cum se primesc alocațiile

Alocațiile vor fi efectuate prin transfer bancar sau au doar periodic prin cec, în funcție de ce a decis contribuabilul căruia i se acordă pensia alimentară. Există și situații speciale de plată care pot fi aplicabile atunci când pensia alimentară se acordă persoanelor aflate în dificultate socială cum ar fi: plata în numerar sau livrarea la domiciliu prin intermediul unor societăți de economie circulară specializate.

V. Cât durează procesul de acordare a pensiei?

Durata procesului de acordare a pensiei alimentare pentru copii depinde în mare măsură de măsurile luate de contribuabili și de persoanele fizice sau juridice pe care acestora le așează către care se transferă alocațiile. De obicei, procesul de acordare a pensiei alimentare pentru copii poate dura între 3-4 luni și se încadrează în cerințele specifice prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind pensiile alimentare.

VI. Ce documente sunt necesare pentru a primi pensia alimentară pentru copii?

Pentru a primi alocațiile unui copil, contribuabilul sau persoana juridică trebuie să prezinte următoarele documente la autoritatea competentă:

• Certificatul de naștere sau de deces al copiilor; 

• documente de identitate ale tuturor aplicanților; 

• acte de proprietate a apartamentului sau locuinței; 

• documente care atestă venitul familiei, cum ar fi: certificatul de cazier fiscal sau chitanțele de salarii; 

• adeverința de salariu.

Conform articolului 64 din Legea nr.61/1993, instanța poate solicita și alte documente care să ateste faptul că copilul are dreptul să primească o pensie alimentară, în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte.

VII. Concluzii

Pensia alimentară pentru copii este un subsistem important, implementat în România, prin care este asigurată protecția socială a copiilor. Acestea pot fi acordate persoanelor fizice sau juridice, ținând cont de vârsta copilului, de veniturile familiei și de limita lunară prevăzută de lege. Alocațiile se primesc în mod obișnuit prin transfer bancar sau prin cec bancar, însă pot fi prevăzute și alte măsuri de plată în cazuri speciale. Procesul de acordare a pensiei alimentare pentru copii durează în medie între 3-4 luni și presupune depunerea de documente și informații către autoritatea competentă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here