Procesele intentate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) sunt deseori extrem de complexe și implică o serie de factori ce influențează durata proceselor. Cu toate acestea, pentru cei care sunt direct implicați în aceste litigii, diferențele de durată pot fi ultimately determinante. Aflată în inima Uniunii Europene de la Strasbourg, CEDO se bucură de un statut considerabil în materie de drepturile fundamentale ale omului și, mai important, oferă scuturi de anumite practici precum distribuirea de sentințe în țările UE în culpa cazurilor instanțelor anterioare.

Paradoxal, pe măsură ce drepturile fundamentale ale omului sau ale altor state se extind, prea mulți se întreabă ce se întâmplă când acestea sunt încălcate. de obicei, cea mai bună cale de a rezolva aceste dispute este prin intermediul Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) și, în acest sens, această discuție vizează în mod special timpul necesar pentru a se parcurge această procedură.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) este un cadru legal având drept scop eliminarea oricărei manifestări de discriminare pe baza naționalității, rasei, sexului sau religiei. CEDO respectă principiile dreptate accesibile și îmbunătățește calitatea vieții persoanelor care se consideră victime ale încălcării drepturilor lor.

CEDO garantează cetățenilor din țările membre ale Convenției instituite în articolul 1, dreptul la libertate și siguranță, la un proces echitabil și la protecția împotriva oricăror discriminării. Această convenție prezintă un standard confortabil de drepturi și libertăți ale cetățenilor din țările UE. Dar când aceste drepturi sunt lezate, persoanele afectate recurg la soluționarea litigiilor prin intermediul CEDO.

Ce Revință Are CEDO?

CEDO are misiunea de a revizui hotărârile instanțelor naționale care pun la îndoială aplicarea Convenției la diferite cazuri. Aceasta înseamnă că, înainte de a se adresa revizuirii CEDO, toate cauzele judiciare trebuie să parcurgă și treptele anterioare dea udi instanțelor naționale ale țării respective.

Unul dintre principalele obiective ale CEDO constă în asigurarea unui tratament corect, egal și identic asupra tuturor persoanelor care aduc cazuri în fața sa. Prin scanarea hotărârilor instanțelor naționale, CEDO determină abaterile de la Convenție și, în cazul în care acestea sunt găsite, distribuie sentințele necesare corectării acestora pentru a se rezolva orice dispută de la soluția corectă.

Cât Durează Procesele în CEDO

Durata unui proces în CEDO poate diferi în mod semnificativ în funcție de caz. Procedurile pot începe de la citeva luni și ajunge până la câțiva ani, în funcție de natura complexă a cazului. Deși, acest process poate părea o perioadă de timp destul de mare în anumite circumstanțe, ceea ce preamplasează acest tip de procedură sunt complicările care pot răsări în această perioadă.

Înainte de a se înregistra un caz legat de drepturile omului în CEDO, se caută în primul rând rezolvarea acestuia prin intermedul instanțelor naționale ale statelor membre, aplicând direct legislația civilă și penală din respectiva țară pr le rezolva litigiul. abordarea acestei etape prealabile înfața CEDO acreditează o durata mai scurtă a procesului.

Procesul Are 5 Etape

Spre deosebire de procesele interne care se desfășoară potrivit legilor naționale ale țării, de retinut este că procedurile în CEDO parcurg 5 pași distincti, cum ar fi:

  1. Înregistrare: Acest prim pas implică o informare elegant scrisă a unei reclamații și prezentarea circumstanțelor cazului.

  2. Preluare de către Curte: După citirea plângerii depuse, CEDO determină dacă aceasta integereaz respectiva convenție sau articol de lege și dacă există indicii suficiente pentru a ține un proces viabil.

  3. Analizarea Cazului: În această etapa, Judecătorii de la CEDO efectuează diverse documentații și interogatorii pentru a se determina care sunt adevăratele probleme prezentate în Proces.

  4. Admișiunea Cazului: După finalizarea analizei și dezbaterilor, dacă există indicii suficiente ca litigiul să fie judecat, atunci cazul este admis.

  5. Urmărirea Cazului și Judecare: Procedura cea mai crucială a procesului CEDO implică judecarea cazului și examinarea scop misiunii formale pe care o reprezint acesta. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here