Înrădăcinat în tradiția și religia noastră, conceptul de responsabilitate parentală și încredințarea minorilor este extrem de affectat de modernismul și cultura zilelor noastre. Astfel, din ce în ce mai mulți părinți au nevoie de o guvernare teoretică și clare referitoare la acest subiect. Acest ghid a fost special creat pentru a răspunde la aceste îndoieli și întrebări și pentru a asigura înțelegerea Ordonanței Președintelui 368/2020 privind încredințarea minorilor.

I. Ordonanța Preşedintelui 368/2020

Ordonanța Președintelui 368/2020 a fost adoptată pentru a reglementa procesul de încredințare a minorilor, în temeiul legii și pentru a răspunde nevoilor de schimbare ale societății actuale. Acest document cuprinde două reguli principale privind încredințarea minorilor:

A. Limita de vârstă

Potrivit Ordonanței Președintelui 368/2020, numai copiii cu vârsta sub 16 ani pot fi încredințați altor persoane, fără acordul părinților și al instanței competente.

B. Necesitatea de constatare

Ordonanța menționează că, înainte de încredințarea unui minor altor persoane, se impune ca această persoană (persoana candidată) să treacă prin procesul de constatare, pentru a fi considerată aptă, în special, în ceea ce privește oportunitatea educației și asigurarea condițiilor de creștere și dezvoltare pentru copil.

II. Reporterul privind încredințarea

Ordonanța Președintelui 368/2020 prevede, de asemenea, realizarea unui raport al persoanei încredințate, destinat instanței competente. Acest raport trebuie să includă:

  1. Copilul și circumstanțele în care se încadrează: numele și prenumele, vârsta, vârsta legală, adresa, detalii biografice;

  2. Informații despre candidatul pentru încredințare, inclusiv: nume și prenume, vârstă, relația cu copilul, motivația și capacitatea financiară;

  3. Voturi și semnături ale tuturor părinților și ale candidatului pentru încredințare;

  4. O listă detaliată cu prevederile legii care se aplică în cazul în cauză și alte elemente importante;

  5. O certificare semnată de către Mediatorul Familiei, care să se referă la reglementările și condițiile;

  6. Alte documente, solicitate de către instanța competentă.

III. Nerespectarea Ordonanței Președintelui

Ordonanța Președintelui 368/2020 se aplică tuturor părinților care optează pentru încredințarea minorilor, altor persoane. Nerespectarea acesteia duce la sancțiuni, în funcție de gravitatea încălcării.

A. Sancționarea minorului

Încălcarea Ordonanței Președintelui poate cauza în primul rând rău minorului sau copilului. În cazul în care instanța competentă constată că persoana încredințată nu a efectuat procesul de a fi considerată aptă sau a omis să respecte alte cerințe urgente și de bază, poderea asupra minorului se poate retrage, iar copilul poate fi trimis în centrele de îngrijire temporary.

B. Sancționarea părinților

De asemenea, încălcarea Ordonanței Președintelui poate cauza sancțiuni serioase părinților. Acesta poate include amenda, în cazurile mai grave, sau încălcări, cum ar fi pierderea drepturilor și obligațiilor parentale pentru o anumită perioadă de timp, în funcție de circumstanțele cazului.

IV. Cum poate părul se asigura de respectarea Ordonanței Președintelui?

Părinții pot urma următoarele măsuri, pentru a se asigura că încredințarea minorului aderă la prevederile Ordonanței Președintelui 368/2020:

A. Căutarea consultanței unui Avocat

Primul pas ar trebui să fie obținerea de informații detaliate și certe cu privire la Ordonanța Președintelui și la documentația necesară. Părinții ar trebui să solicite serviciile unui avocat specializat în domeniul familiei, care să le explice și să le ghideze în procesul de încredințare a copiilor.

B. Acordarea sfatului unui Mediator al Familiei

Un alt pas este acela de a apela la sfatul unui mediator al familiei. Acesta poate ajuta familia în câteva cazuri, cum ar fi: identificarea nevoilor copiilor, elaborarea unui acord și comunicare între părinți, negocierea termenilor și formularea raportului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here