În legile succesiunii, dreptul la moştenire reprezintă mecanismul prin care se transferă active şi drepturi la încheierea vieţii unei persoane. Dreptul la moştenire poate fi un bun numit, drepturi de folosinţă, obligaţii, etc. Cu toate acestea, dreptul succesoral poate fi subiectul unor restricţii, precum şi suspiciuni, în situaţiile în care testamentul nu a fost realizat sau executat în mod corespunzător. 

Moştenirea poate fi pierdută în anumite cazuri, ceea ce cunoaşte o afacere funcţionează sub reglementări clare. În acest articol vă vom prezenta când se poate pierde dreptul la moştenire şi în ce situaţii poţi fi exclus din succesiune.

Ce este, de fapt, dreptul la moştenire?

Dreptul la moştenire, sau succesiunea, face parte din cadrul dreptului civil, fiind responsabil pentru divizarea drepturilor succesorale dintre persoanele care au fost moștenite de către decedat. Acesta poate fi definită ca „dreptul fiecărui individ de a primi active, drepturi sau obligaţii de la o altă persoană la încheierea vieţii.”

Când poți pierde dreptul la moștenire?

De obicei, testamentul executorului va fi repectat n absența unor încălcări de drepturi. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că întotdeauna executorul se va putea dosar judiciar de obscenitatea lui. Pentru a se evita litigiile legale, Codul Civil prevede câteva cazuri în care dreptul la moştenire poate fi pierdut:

  1. Depăşirea termenului legal:

Până la data limită estabilită de codul civil, toate drepturile de succesiune trebuie să fie încălcate. Această dată, de obicei, este diferită în funcție de dreptul aplicabil și variază în funcție de țară (există de asemenea entităţi autonome cum ar fi statele federale). Dacă se depășește acest termen legal menționat în legislația corespunzătoare, persoana care trebuia să fie inclusă în succesiune nu mai va avea dreptul să fie inclusă în această succesiune.

  1. Deklariţie falsă sau omisă:

Dacă un succesor prezintă o deklaraiţie falsă sau omisă în legătură cu moştenitorii adevăraţi, el va fi exclus din succesiune. De început, se consideră că acesta nu a observat fiecare dezvăluire și acoperire care a făcut cu privire la contractul de moștenire și, în consecință, nu va da statutul adecvat moştenitorului.

  1. Nerespectarea cerinţelor testamentului:

Din cauza limitelor de timp introduse de codul civil, un executor trebuie să respecte în totalitate condițiile stabilite în testamentului. Dacă un succesor nu poate sau nu vrea să își îndeplinească îndatoririle legale, el poate fi exclus din succesiune.

  1. Abuz de drepturi:

Abuzul de drepturi implică folosirea sau realizarea de activităţi prin abateri de la anumite norme de bună conduita. Executarea de acţiuni frauduloase precum tranzacţii în dosare necorespunzătoare și rezervarea de active ilegale pot duce la excluderea unui succesor din contractul de moştenire.

  1. Atitudinea părtii moştenitoare:

În vigoarea dreptului succesoral, un succesor poate fi exclus dacă atitudinea lui împotriva părţii moştenitoare poate fi considerată agresivă sau ofensatoare. În cazul în care partea moştenitoare se consideră jignită în vreun mod, celui tulburat i se poate restricţiona dreptul la moştenire.

  1. Depăşirea limitelor legale:

Procesul de execute al moştenirii este limitat la lipsa unui număr limitat de activităţi care trebuie să fie îndeplinite în vederea dreptului la moştenire. Acest număr de activităţi depinde de situaţie şi include sesizarea succesorului, înregistrarea actelor de succesiune, etc. Toate aceste activităţi trebuie să fie îndeplinite înainte ca succesiunea să devină efectivă. Dacă una dintre aceaste activităţi este depăşită, succesiunea nu mai poate fi executată şi dreptul à moştenire poate fi pierdut.

Ce să faci dacă ai fost exclus din succesiune?

Deşi evitarea litigiilor juridice în legătură cu execuţia succesorală reprezintă adesea o prioritate, acest lucru nu înseamnă că excluderea dintr-o succesiune este cu neputinţă. Dreptul succesoral este reglementat de Codul civil și, prin urmare, deținătorii de drepturi succesorale reservează în prezent dreptul de a merge în judecată pentru a-și recupera drepturile.

În cazul în care un succesor este exclus din dreptul la moştenire, acesta trebuie să contacteze un avocat specializat în dreptul succesoral. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here