Filiatia este actul prin care se stabileste identitatea unui copil. Este actul prin care se desemnează părinții copilului. Filiatia poate fi stabilită și înregistrată la orice Registrul Stare Civil din țara, în funcție de localitatea în care obține certificatul de naștere copilului.

Filiatia in Romania poate fi stabilită de către naşi, părinţi sau chiar prin judecată. În majoritatea cazurilor părinții și nașii sunt persoanele care stabilesc filiatia legala. Fiecare persoana dintre cei trei potentiali filiatori se poate înscrie la actul de nastere pentru a se stabili unul dintre părinți administrativi ai copilului.

I. Înscrierea filiatorilor la actul de naștere

Înscrierea filiatorilor la actul de naștere poate fi efectuată în diverse moduri.

 1. În cazul în care părinții copilului se căsătoresc ulterior naşterii acestuia, înscrierea filiatorilor se poate face prin documentul de stare civilă care s-a eliberat la momentul căsătoriei.

 2. În cazul familiilor nerecunoscute legal, între părinți, cei doi pot să se înscrie în actul de naștere printr-o declarație comună.

 3. Se mai poate proceda și prin certificatul de naştere sau prin sentinţa judecatorească (cuprinzând filiaţia regulată sau neregulată).

 4. Daunele de lezmaioresc – hotărâri judecătoreşti cu valoare civilă definitivă – reprezintă cea mai simplă metodă prin care se poate edicta filiaţia unui copil.

II. Testele genetice – un mod legal prin care se poate stabili filiatia

Testele ADN sunt o modalitate eficientă de a determina relația dintre un adult şi un copil. Acestea se aplică in special in cazul cand exista indoieli in legatura cu identitatea părinților sau nașilor copilului.

Pentru a fi onorată, orice cerere de testare genetică trebuie aprobată de un judecător, acesta fiind singurul care poate ordona acest test.

Rezultatele testului genetic se considera adevarate și definitive inca de la momentul eliberării certificatului de rezultat al acestuia.

In Romania poate fi solicitat in orice moment testul genetic.

III. Documentele necesare pentru eliberarea sau înregistrarea actului de naştere cu filiaţie

Pentru solicitarea actului de naștere se prezintă la Biroul de stare civilă, în plus faţă de munca prezentată de nou-născut, următoarele documente:

 1. Certificat de deces al părinților absenti, dacă există;

 2. Certificatul de însurățenie, dacă se aplică;

 3. Sentinţa judecătorească cu privire la stabiilirea sau negarea filiației;

 4. Înscrisuri ce vizează prerogativele presupusi părinţi sau bunica sau bunicul legal al copilului;

 5. Declaraţia de naşi sub semnătură înregistrată;

 6. Certificat de deces al altei persoane care a codificat paternitatea sau maternitatea copilului;

 7. Certificatul testului genetic;

 8. Însuşi certificatul de naştere al copilului.

IV. Direcțiile principale

Pentru a stabili filiaţia legală a unui copil în România există mai multe direcţii în care părinţii sau naşii pot acţiona. Acestea se referă la:

 1. Cererea de înregistrare a filiaţiei

Aceasta poate fi făcută de către persoanele desemnate ca filiatori ai copilului, care trebuie să se prezinte la secţia de stare civilă, însoţite de actele necesare, procesul fiind reglementat de legislaţia specifică.

 1. Denunţarea de filiaţie

Pentru a rezilia actul de naștere, persoana denunțată în filiatie prezinta cererea la Secţia de stare civilă, împreună cu documentele necesare justificante și declaraţia pe propria răspundere, aceasta fiind înregistrată la Registrul Stare Civilă.

 1. Testarea genetică

Solicitarea pentru testarea genetică a unei persoane trebuie să fie aprobată de un judecător. Rezultatele obţinute prin testele genetice sunt rapide şi definiţive.

 1. Demersurile prin sistemul judiciar

În situaţia în care se susţine ilegalitatea unei persoane înscrise la actul de stare civilă, se pot introduce demers automat prin sistemul judecatoresc pentru a stabili sau a obţine anularea sau edictare de filiaţie.

Stabilirea legală a filiaţiei unui copil este un subiect sensibil în orice ţară, incluzând România. Acest proces oferă copilului identitate legală şi se desfăşoară sub controlul actelor oficiale şi instituţiilor statului, precum şi al sistemului judecatoresc.

Pentru reglementarea filiaţiei unui copil, există diverse căi prin care se poate ajunge la acest rezultat: prin înscrierea la actul de naștere a filiatorilor și prin sentinţa judecătorească (cuprinzând filiaţia regulată sau neregulată).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here