De multe ori, atunci când o persoană decedată lasa un bun în urma sa, este nevoie să se execute un partaj al acestuia. Partajul unei moşteniri poate fi, în egală măsură, un proces complex care implică multe aspecte legale ce trebuie bine luate în considerare. În acest articol, vom discuta despre ce înseamnă partajul unei moşteniri, ce trebuie să ştiţi pentru a înţelege procesul și cum acesta se efectuează.

Ce este partajul unei moşteniri?

Partajul unei moşteniri reprezintă procesul prin care bunurile unei persoane decedate se află în posesia mai multor persoane sau entităţi. Acest proces poate fi unul foarte complicat, în special atunci când sunt implicate mai multe persoane, iar deciziile trebuie să fie luate în mod egal.

Partajul este realizat, de obicei, în două moduri principale, prin vânzare sau prin împărţirea directă a bunurilor. Vânzarea unei moşteniri implică împărţirea bănească a acesteia, iar împărţirea directă a bunurilor presupune de obicei ca aceştia să fie împărţiţi fizic între cei implicaţi.

De asemenea, există cazuri în care partajul bogăţiilor se poate face simultan, astfel încât moştenitorii să primească ceea ce le revine fără să fie nevoiți să vândă un apartament sau alte bunuri obținute prin moștenire.

Cum se partajează o moştenire?

Partajarea unei moşteniri implică mai multe proceduri, cum ar fi stabilirea echitabilă a moştenitorilor, evaluarea bunurilor și obţinerea tuturor documentelor și actelor corespunzătoare.

Şi cei care fac parte din moştenire, pot decide cum să împartă moştenirea în cauză, prin acord mutual în cazul în care există acordul tuturor moştenitorilor. În același timp există cazuri în care, dacă nu există acordul tuturor, trebuie ca partajul să fie făcut prin mijloace procedurale legale.

În cazul în care bunurile moştenite se adresează unor beneficiari care nu vor să le accepte sau nu pot fi contactaţi, partajarea se face de către judecător. În acest caz, tot ceea ce trebuie făcut este să anunţaţi instanţa, ca să fie încredinţată unei camere probate.

Ce fisiere sunt necesare pentru a face partajul?

Înainte de a începe procesul de partaj, echipa trebuie ști câteva detalii importante referitoare la moştenire. În primul rând, trebuie să verificați dacă decedatul a lăsat o testament și ce conține acesta în cuvinte clare.

Alte documente ce trebuie prezentate în faţa instanţei sunt extrasul de cont și formularul de impozit al decedatului, în cazul în care acesta a realizat vreo donaţie înainte de deces. Certificatul de deces și lista tuturor bunurilor validă vor trebui, de asemenea, prezentate.

Primii paşi atunci când primiţi un testament

Primul pas atunci când primiţi o moştenire prin testament este să solicitaţi o copie a acestuia. Acesta conţine date despre bunurile ce țin de moştenire și drepturile ce țin de moştenire.

După ce am obţinut o copie a testamentului, următorul pas este de a obţine o copie a certificatului de deces, deoarece acesta va fi necesar pentru a face partajul. Dacă certificatul de deces al decedatului este depozitat la adresa de înregistrare a moştenirii, este recomandabil să luaţi legătura cu adresa de înregistrare a moştenirii și să obţineţi o copie a certificatului de deces.

Shipurile fiscale și investiţiile trebuie luate în considerare

Există și alte detalii ce trebuie luate în considerare înainte de a face partajul unei moşteniri. Pentru exemple, trebuie luată în calcul impozitarea pe venitul obţinut prin moştenire, acesta fiind stimulul fiscal ce trebuie plătit in contul oricărei personale care a moştenit bunuri.

De asemenea, dacă decedatul a lăsat active investiţionale, acestea vor trebui luate în considerare în partaj, deoarece acestea nu sunt distribuite de asemenea, ci, de obicei, se vind sau se împart, în funcţie de dorinţele manifestate in testament.

Partajul unei moşteniri implică proceduri complexe care depind de particularităţile și condiţiile în care se realizează partajul. Pentru cazuri complicate, cu multe persoane implicate, este recomandabilă consultarea unui avocat sau de un avocat specializat în dreptul moştenirilor. Acest lucru este valabil mai ales în cazul în care partajul implică și alte active investiţionale cum ar fi case, apartamente, sau orice alte bunuri personale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here