Prescripţia extinctivă este o regulă de drept cu ajutorul căreia s-a studiat diferența dintre economia societății și interesele umane. Ea a fost creată cu scopul de a reglementa un număr de greșeli și abuzuri practice din momentul în care o lege a fost adoptată și folosită pentru a reglementa o anumită situaţie.

Prescripția extinction poate fi utilizată pentru a-ți putea rezolva anumite probleme juridice. Menționând aceste exemple vom explica cum funcționează acest concept și ce valoare adaugă propunerea noastră.

Ce este prescripţia extinctivă și cum te poate ajuta în rezolvarea unor probleme juridice

Prescripţia extinctivă este o regulă de drept care se aplică atunci când o persoană își asumă un risc legat de ceva ce alții nu se așteaptă să facă. Acest concept se bazează pe principiul că „actele ilegale și fără valoare sunt stinse după un anumit perioadă de timp în care nimeni nu le poate contesta”. Doar actele legale și bine valorificate vor putea fi contestate în orice moment.

Prescripţia extinctivă se aplică în timpul proceselor judiciare. Această regulă de drept se aplică și în cazul în care, după terminarea unei persoane, aceasta devine incapabilă să-și exercite drepturile legale. Acest lucru se întâmplă atunci când persoana își pierde memoria sau este inaptă din alte cauze.

În astfel de cazuri, prescripţia extinctivă poate fi invocată ca lege în vederea despăgubirii pârâtului. Astfel, după ce procesul a început, un anumit timp se va încadra ca termen limită, în care persoana în cauză va fi capabilă să revină și să-și ia revanșa pe aceeași temă. Dacă niciun acțiune nu se întreprinde în acest interval limită, pârâtele va fi privită ca fiind preascrisă și, implicit, incapabilă de a face orice reclamație.

Avantajele prescripției extinction

Prescripția extinction este deosebit de utilă în cazurile în care persoana în cauză ar fi putut avea termenul pentru a-și exercita drepturile, dar nici măcar nu a fost informată despre acest lucru. Folosind această regulă de drept, persoana în cauză poate fi protejată împotriva consecințelor nefavorabile ale unei astfel de situații.

De asemenea, prescripția extinctivă oferă protecție și în fețele problemelor legate de transportul sau transmiterea bunurilor. În astfel de situații, persoana care este în posesia bunurilor în fața unui creditor, va fi capabilă să dovedească că bunul a fost transferat sau că acțiunea a avut loc înainte de expirarea prescriptiei.

În sfârșit, prescripţia extinctivă accelerează procesul de rezolvare a litigiilor, deoarece pârâtele și parapârâtele nu mai trebuie să considere posibilitatea unei reînvoiri a procedurii.

Drepturile care pot fi invocate prin luarea în considerare a prescripţiei extinction

Prescripţia extinction poate fi invocată în diferite situaţii, însă se pot menționa următoarele drepturi care pot fi prevăzute în acest context:

  • Dreptul de proprietate asupra unui bun sau a unui drept ales;

  • Dreptul de a dispune de bunurile și drepturile dobândite în mod legal;

  • Dreptul de a revendica aşa-numitul „drept de urmărire“ împotriva unei alte persoane;

  • Dreptul de a accesa în comun diferite bunuri și drepturi;

  • Dreptul la despăgubiri în caz de vătămare sau părăsire nelegitimă.

Limita de timp asociată prescripţiei extinction

O perioadă limită de prescriptie diferă în funcție de țara sau regiunea căreia îi corespunde. Durata percepută diferă, de asemenea, în funcție de legea pe care o reglementează și de așteptările legislației și ale judecătorului de la caz la caz.

În general, termenul prescriptiei se calculează pe baza limitelor stipulate în Codul Civil. În cazuri și acțiuni particulare, legea prezintă în ce fel durata prescriptiei poate fi prelungită.

De exemplu, în Germania, perioada prescriptiei este de trei ani pentru plângeri în ceea ce privește împrumuturile sau contractele de credit. În Marea Britanie, aceasta dă dreptul persoanei afectate de anumite vătămări sau prejudicii la reclamarea lor în termen de trei ani de la momentul producerii prejudiciului, dar poate fi prelungită până la șase ani.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here